ในยุคปัจจุบันนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่า Employee Engagement ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบแห่งความสำเร็จในองค์กรต่าง ๆ เนื่องจากพนักงานที่รู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วม มีความสำคัญ ผูกพันต่อที่ทำงานนั้นจะกลายเป็นคนที่กำลังใจดีและมี Productivity สูง ส่งผลต่อคุณภาพงานที่จะดีตามไปด้วย ทำให้องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรใหญ่ ๆ และเหล่าสตาร์ทอัพ เริ่มมาให้ความสำคัญในการใช้งานแบบสอบถาม Employee Engagement ภายในองค์กร เพื่อวัดว่าพนักงานนั้นรู้สึกมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน รู้สึกอย่างไรกับการทำงาน มากกว่าในยุคสมัยที่ผ่านมา

แต่การจะวัดผลให้เห็นออกมาอย่างแม่นยำและใช้งานได้จริง การตั้งคำถามที่ถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นงานสำคัญที่คุณจะละเลยไม่ได้

คำถาม 10 ข้อ สำหรับแบบสอบถาม Employee Engagement ที่ต้องมี

คำถามด้านล่างนี้ เป็นลิสต์ของคำถามที่จะช่วยให้คุณเข้าใจพนักงานของคุณในหลากแง่มุมของ Employee Engagement ทำให้การวัดผลของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  1. คุณรู้สึกมีคุณค่าในที่ทำงานหรือไม่?
  2. คุณรู้สึกว่าผลงานและการมีส่วนร่วมของคุณนั้น ได้รับการยอมรับชื่นชมหรือไม่?
  3. คุณพอใจกับการทำงานและที่ทำงานมากน้อยเพียงใด?
  4. คุณรู้สึกว่าคุณได้รับโอกาสในการเติบโต หรือก้าวหน้าในการทำงานที่นี่หรือไม่?
  5. ผู้จัดการของคุณสื่อสารและชี้แจงข้อมูลกับคุณได้ดีเพียงใด?
  6. ผู้จัดการหรือหัวหน้าของคุณนั้นให้ Feedback ในการทำงานของคุณได้ดีเพียงใด?
  7. ทีมของคุณฉลองในความสำเร็จและการก้าวสู่หมุดหมายสำคัญมากน้อยเพียงใด?
  8. องค์กรของคุณจัดการด้านการสื่อสารภายในได้ดีเพียงใด?
  9. ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีมากน้อยเพียงใด?
  10. คุณอยากแนะนำองค์กรของคุณให้เพื่อนพ้องเข้ามาร่วมทำงานด้วยมากน้อยเพียงใด?

คำถามเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นส่วนหนึ่งของแบบสอบถาม Employee Engagement แต่ก็จัดเป็นกลุ่มคำถามที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงพนักงานได้ตรงจุด และเข้าใจพนักงานของคุณในหลากหลายแง่มุมที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction), การสื่อสาร, การทำงานร่วมกัน, ระบบการให้และรับ Feedback ภายในองค์กร, และการชื่นชมและขอบคุณกันในที่ทำงาน (Recognition and Appraisal) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้คุณวางแผนในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข ให้ที่ทำงานน่าทำงาน และพนักงานรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุด

รู้จักพนักงานของคุณครบทุกมุม ด้วยคำถาม 11 มิติจาก Happily.ai

อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า การเข้าใจพนักงานนั้นสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างและปรับปรุงทีมงานของคุณ ซึ่งคำถามข้างต้นนั้นถึงแม้จะจำเป็นสำหรับแบบสอบถามที่ดี แต่ก็ยังต้องมีคำถามสนับสนุนอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจพนักงานอย่างครบทุกมิติ ซึ่งทาง Happily.ai ได้จัดทำออกมาในรูปแบบ Templates ที่มีคำถามครอบคลุมชีวิตการทำงานของพนักงานครบ ใน 11 มิติ เช่น ความสุข (Happiness), ความพึงพอใจ (Satisfaction), ตลอดจนถึง ในระดับองค์กรอย่าง การเป็นไปในแนวทางเดียวกับองค์กร (Company Alignment) เป็นต้น ทั้งในรูปแบบ Offline และ Online

โดยหนังสือเล่มนี้นั้นได้จัดทำมาสำหรับผู้จัดการและผู้บริหารทุกคน สามารถนำเอาไปใช้ได้โดยง่าย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งอย่างถ้วนทั่วทั้งบริษัท นำไปสู่การก้าวเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งถ้าคุณผู้อ่านมีความสนใจจะเริ่มต้นที่จะผลักดันทีมให้แข็งแรงต้อนรับปี 2023 คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที เพียงกดลิงค์ด้านล่างเพื่อรับหนังสือ E-Book ฟรีจากเรา:

eBook Employee Engagement Survey with 2023 updates
Share this post