วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง

วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรและความสามารถในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับองค์กร มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กร โดยหลักแล้วคือการปฎิบัติ ค่านิยม และรูปแบบความเป็นผู้นำของตัวผู้นำองค์กรเอง วัฒนธรรมที่แข็งแรงเป็นผลลัพธ์ของการมีผู้นำที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้นำและผู้จัดการจำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างและรักษาวัฒนธรรม วัฒนธรรมมักจะถูกมองข้ามเนื่องจากต้นทุนหรือผลประโยชน์ของวัฒนธรรมอาจไม่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามการมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงคือกลไกที่ดีที่สุดในการนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจในทางที่ดี

วัฒนธรรมองค์กรมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และแนวทางการปฏิบัติของบริษัท เนื้อหาด้านล่างนี้กล่าวถึงตัวอย่างของบริษัทชื่อดังสองแห่งคือ Ford และ Zappos ที่บริษัทเหล่านี้มีผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ และความได้เปรียบนี้นำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจที่โดดเด่น

Ford

"หัวใจของวัฒนธรรมของเราคือกลยุทธ์ One Ford ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของเราต่อองค์กรและเป้าหมายขององค์กร และหัวใจของกลยุทธ์ One Ford คือคำว่า 'One Team' หรือ การเป็นทีมเดียวกัน." - Alan Mulally, CEO ของ Ford

Alan Mulally, CEO ของ Ford โด่งดังในเรื่องการพลิกชะตาของ Ford ด้วยกลยุทธ์ One Ford ของเขา ในการให้สัมภาษณ์กับ McKinsey เขาอธิบายว่ากลยุทธ์ One Ford เป็น "หัวใจของวัฒนธรรมของเรา" และวิสัยทัศน์สำหรับองค์กร การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การเป็นผู้นำของ Mulally นั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างทีมงาน ความร่วมมือ และการเปลี่ยนแปลงของ Ford และนี่คือสิ่งที่ Mulally ทำเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือและความมีประสิทธิภาพ: Ford

 • ทำให้ทุกคนเข้าร่วมทีม: Mulally ทำให้การประชุมของเขาเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน และสร้างความสอดคล้องในการทำงานโดยการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนเข้ากับความสำเร็จภาพรวมของบริษัท
 • สร้าง Ford ให้เป็นหนึ่ง: Mulally รวบรวมแผนกต่าง ๆ ในทุก ๆ ภูมิภาคของ Ford ให้กลายเป็นองค์กรระดับโลกหนึ่งเดียว
 • เชื่อในข้อเท็จจริงของผลการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น: Mulally กำหนดให้ผู้บริหารของ Ford แจ้งความคืบหน้าของแต่ละแผนกอย่างครอบคลุมโดยไม่ให้มีข้ออ้างใด ๆ ซึ่งทำให้ความคลาดเคลื่อนในข้อมูลถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็ว
 • คิดกลยุทธ์และยึดมั่นในกลยุทธ์: Mulally ยึดมั่นในกลยุทธ์เดิมและไม่ได้พัฒนากลยุทธ์ใหม่จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายแรกเริ่มที่ได้ตั้งไว้

จากข้อมูลด้านบนสองข้อแรกแสดงถึงกลยุทธ์ของ Mulally ในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือที่ Ford ในขณะที่สองข้อหลังมีส่วนช่วยในการสร้างวัฒนธรรมแห่งประสิทธิภาพ กลยุทธ์ One Ford ของ Mulally ทำให้ Ford ประสบความสำเร็จอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ผู้นำที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมแบบ 'One Team' อย่างมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้

💡
Working with Happily

With WFH enforced, an FMCG using Happily quickly noticed that employees were stressed, overwhelmed, and over-challenged. The leadership team were facing challenges of a disengaged workforce and increasing turnover year on year.

Working with Happily helped them foster a continuous feedback loop between employees and their direct managers, in turn helping build and maintain strong working relationships. Happily's Daily Check-ins also provided managers a way to understand the team's wellbeing and happiness rate, as well as identify people who are struggling in terms of performance.

Result: Company happiness increased by 43% after 12 months. Voluntary turnover reduced by 4.1%, resulting in massive cost savings.

แนวทางปฏิบัติสำหรับการสร้าง 'One Team'

 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสื่อสารที่ซื่อตรงและเปิดเผย
 2. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับทุกคนในทีม
 3. ให้สมาชิกในทีมเสนอแนวคิดและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
 4. จัดหาทรัพยากรและการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับสมาชิกในทีม
 5. แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
 6. สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมของคุณ
 7. เฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมและแสดงความขอบคุณกัน

Zappos

"เราเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องสร้างค่านิยมหลักที่คุณสามารถยึดมั่นได้ และในการยึดมั่นนี้ เราหมายความว่าคุณเต็มใจที่จะจ้างและเลิกจ้างพนักงานจากค่านิยมเหล่านี้ได้" - Tony Hsieh, CEO ของ Zappos

Zappos เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง และยังเป็นตัวแทนของบริษัทที่มีผู้นำที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีจุดมุ่งหมาย Tony Hsieh, CEO ของ Zappos ทุ่มเทหน้าที่และทรัพยากรของเขาในการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความสุขของพนักงาน ความพึงพอใจของลูกค้า และประสิทธิภาพการทำงานที่มีคุณภาพ ค่านิยมหลักของ Zappos ถูกให้ความสนใจเสมอ ในกระบวนการจ้างงานของ Zappos หลังจากที่พนักงานใหม่ผ่านการทำงานไปสองถึงสามสัปดาห์ หากพวกเขาพบว่าตนเองไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ Zapppos พวกเขาจะได้รับโบนัส $1,000 เพื่อลาออก ด้วยวิธีนี้ Zappos จะสามารถรักษาพนักงานที่เหมาะสมและเข้ากันได้กับค่านิยมของพวกเขา และในขณะเดียวกันก็สามารถคัดกรองพนักงานที่ไม่เข้ากันกับวัฒนธรรมของพวกเขาได้

จากข้อมูลของ Zappos มีขอแนะนำสำหรับผู้นำที่ต้องการสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและแข็งแรง ดังต่อไปนี้

แนวทางปฏิบัติสำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง

 1. มีความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการสร้างและรักษาวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง
 2. กำหนดและส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านค่านิยมหลักที่ใช้ในการตัดสินใจและเป็นที่รู้จักดีทั่วทั้งองค์กร
 3. มีความสม่ำเสมอในการตัดสินใจ สร้างนโยบาย และโครงสร้างที่สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กร
 4. ออกแบบกระบวนการจ้างงาน คัดเลือก ปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมพนักงานให้ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานของพนักงานมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของบริษัท
 5. พัฒนาวิธีในการติดตาม ปรับปรุง และรักษาวัฒนธรรมของบริษัทจากฟีดแบ็กของพนักงาน
 6. รับรู้ถึงภัยคุกคามที่สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรและดำเนินการจัดการภัยคุกคามนี้ โดยส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้แข็งแรงขึ้นหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมเมื่อเกิดการคุกคามขึ้น
🛠️
Happily.ai ได้รวบรวมเครื่องมือสำหรับผู้นำและผู้ที่สนใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ตั้งแต่เริ่มสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยขั้นตอนการจ้างงาน กลยุทธ์ในการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งให้ยั่งยืนไว้ที่ Culture Toolkit

บทสรุป

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการจัดการขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร จากข้อมูลของสองบริษัทตัวอย่างข้างต้นนี้ สรุปได้ว่าผู้นำต้องมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของตน โดยวางแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนและรักษาค่านิยมขององค์กรตนไว้

ที่ Happily.ai เราช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงด้วยการเป็นเครื่องมือสำหรับผู้นำในการเสริมสร้างค่านิยมหลัก การเป็นแบบอย่างที่ดี และวัดความแข็งแรงของวัฒนธรรม เราสนับสนุนให้ผู้นำชื่นชมพนักงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตัวในทางที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัทโดยใช้ ‘Leadership Medals' และ 'Recognition Values’ ผู้นำยังสามารถสื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับค่านิยมหลักผ่าน 'Sparks' ซึ่งผู้นำสามารถเป็นผู้ปรับแต่งได้เอง และรับฟีดแบ็กจากพนักงาน หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวเรา เยี่ยมชมเว็บไซต์เราได้เลยที่ Happily.ai

happily.ai

เอกสารอ้างอิง

[1] Warrick, D. D. (2017). What leaders need to know about organizational culture. Business Horizons, 60(3), 395-404.

[2] Warrick, D. D., Milliman, J. F., & Ferguson, J. M. (2016). Building high performance cultures. Organizational Dynamics, 45(1), 64-70.

[3] https://notesmatic.com/analysis-organizational-culture-ford-motors/

[4] https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/leading-in-the-21st-century-an-interview-with-fords-alan-mulally

[5] https://www.forbes.com/sites/sarahcaldicott/2014/06/25/why-fords-alan-mulally-is-an-innovation-ceo-for-the-record-books/?sh=12b750107c04

[6] https://www.fastcompany.com/1680075/saving-an-iconic-brand-five-ways-alan-mulally-changed-ford-s-culture

[7] https://hbr.org/2018/01/the-leaders-guide-to-corporate-culture

[8] https://medium.com/@acupofculture/a-cup-of-culture-zappos

[9] https://www.fearlessculture.design/blog-posts/zappos-culture-design-canvas

[10] https://calipercorp.com/blog/10-effective-team-building-strategies/

[11] https://www.teamwork.com/blog/10-ways-leaders-teams/

[12] Photo by Austin Distel on Unsplash

Share this post