ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลาย ๆ องค์กรอาจกำลังสงสัยว่ารูปแบบการทำงานแบบไหนจะเป็นรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การให้พนักงานกลับไปทำงานในออฟฟิศแบบ Full-time ให้พนักงานทำงานแบบยืดหยุ่นหรือ Hybrid หรือจะเป็นการให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (WFH) ได้ต่อไปเรื่อย ๆ แน่นอนว่ารูปแบบการทำงานแต่ละแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน แต่จากข้อมูลการศึกษาที่เราได้รวบรวมมา ชี้ให้เห็นตรงกันว่า การทำงานแบบ Hybrid นั้นเป็นรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลที่ดีที่สุดสำหรับทั้งองค์กรและพนักงาน

การทำงานแบบ Hybrid คืออะไร?

รูปแบบการทำงานแบบ Hybrid คือ รูปแบบการทำงานที่พนักงานสามารถเลือกทำงานได้ทั้งจากที่ออฟฟิศ จากที่บ้าน หรือ จากที่ไหนก็ได้ เพื่อให้อิสระกับพนักงานได้มีทางเลือกในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยที่การให้พนักงานทำงานแบบ Hybrid นั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่แต่ละองค์กรกำหนดไว้ว่า รูปแบบการทำงานแบบยืดหยุ่นแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของตัวเองมากที่สุด หากองค์กรสามารถนำรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid มาใช้ได้อย่างเหมาะสม สิ่งนี้จะส่งผลดีต่อทั้งองค์กร รวมไปถึง ผู้นำองค์กร ผู้จัดการ และพนักงาน

ประโยชน์ของการทำงานแบบ Hybrid ที่มีต่อพนักงาน

ข้อมูลจากการศึกษามากมายพิสูจน์ให้เห็นว่าการทำงานแบบ WFH หรือ Hybrid เป็นรูปแบบการทำงานที่พนักงานส่วนใหญ่ต้องการในเวลานี้ ถึงแม้ว่าการระบาดใหญ่จะจบลงแล้วก็ตาม

การศึกษาข้อมูลของบริษัท Ergoton จากการสุ่มตัวอย่างพนักงาน Full-time กว่า 1,000 คน พบว่าเมื่อพนักงานคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมแบบ Hybrid รูปแบบการทำงานแบบ Hybrid จะช่วยให้พนักงานสามารถฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตได้ด้วยเช่นกัน โดยการศึกษาครั้งนี้พบว่า

 • 88% ของพนักงานเห็นว่าความยืดหยุ่นในการทำงานเพิ่มความพึงพอใจในงานของพวกเขา
 • 75% ของพนักงานระบุว่าพวกเขามีการเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยขึ้นและมีรูปแบบการทำงานที่กระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นเมื่อทำงานแบบ WFH
 • 75% ของพนักงานกล่าวว่ามี Work-life balance ที่ดีขึ้นหลังจากการทำงานแบบ Hybrid หรือ WFH
“ในช่วงสองปีที่ผ่านมา พนักงานได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Hybrid และ WFH และตอนนี้พวกเขาก็ต้องการมันมากกว่า ในขณะที่นายจ้างต้องการดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถ การมุ่งเน้นไปที่แนวทางการปฏิบัติที่ส่งเสริม Well-being และช่วยให้พนักงานเติบโตไม่ว่าพวกเขาจะทำงานอยู่ที่ใด” - CEO ของบริษัท Ergoton

อีกหนึ่งการศึกษาข้อมูลจากบริษัท Owllabs ในปี 2022 พบเห็นคล้ายกันว่า

 • 71% ของพนักงานต้องการรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid หรือ WFH หลังการระบาดใหญ่จบลง
 • 90% ของพนักงานบอกว่าพวกเขามีประสิทธิภาพในการทำงานในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าระหว่างทำงานจากที่บ้านเมื่อเทียบกับการทำงานที่ออฟฟิศ
 • 84% ของพนักงานกล่าวว่าการทำงานแบบ WFH หลังเกิดโรคระบาดจะทำให้พวกเขามีความสุขมากขึ้น และพนักงานบางคนถึงกับยอมลดเงินเดือนเพื่อที่จะ WFH

ผลการศึกษา "พนักงานพร้อมสำหรับการทำงานแบบ Hybrid แล้วหรือยัง" ของซิสโก้ ยังแสดงให้เห็นว่า

 • 82% ของพนักงานกล่าวว่าการทำงานจากที่ไหนก็ได้ทำให้พวกเขามีความสุขมากขึ้น
 • 60% ของพนักงานรู้สึกว่าการ WFH ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
 • 76% ของพนักกล่าวว่า WFH ทำให้พวกเขาสามารถประหยัดเงินได้ถึง 8,000 เหรียญสหรัฐต่อปี
 • 60% ของพนักงานบอกว่าผลิตภาพและคุณภาพงานของพวกเขาดีขึ้นจากการ WFH

แต่ถึงข้อมูลทางตัวเลขจะแสดงให้เห็นข้อดีของการทำงานแบบ WFH หรือ Hybrid ต่อพนักงาน แต่มีพนักงานเพียง 25%เท่านั้นที่รู้สึกว่าองค์กรของพวกเขาพร้อมสำหรับการทำงานแบบ Hybrid และมากไปกว่านั้น การศึกษาข้อมูลมากมายยังแสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการของพนักงานและสิ่งที่องค์กรจะสามารถให้กับพนักงานได้ ข้อมูลทางสถิติของ Owllabs แสดงให้เห็นว่า 39% ของนายจ้างต้องการให้พนักงานกลับไปทำงานที่ออฟฟิศแบบ Full-time หลังเกิดโรคระบาด แต่มีพนักงานเพียง 29% ที่ต้องการให้เป็นแบบนั้น และ พวกเขาพร้อมจะลาออกจากงานหากไม่สามารถทำงานแบบ WFH ได้อีกต่อไปหลังจากการระบาดใหญ่จบลง

ประโยชน์ของการทำงานแบบ Hybrid ที่มีต่อองค์กร

ผู้นำองค์กรและผู้จัดการที่ต้องการให้พนักงานกลับไปทำงานที่ออฟฟิศแบบ Full-time อาจยังไม่ทราบถึงประโยชน์ที่ของการทำงานแบบ Hybrid มีต่อองค์กร สิ่งนี้ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการของผู้นำ ผู้จัดการ และพนักงาน แต่ข้อมูลจากงานวิจัยชั้นนำของโลกทั้ง Gallup, มหาวิทยาลัย Harvard, Global Workplace Analytics, และ มหาวิทยาลัย Stanford พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าความยืดหยุ่นในสถานที่ทำงานจะช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรใน 5 หมวดหมู่นี้

 1. ประสิทธิผล (Productivity) — พนักงานที่ทำงานแบบ WFH มีประสิทธิผลในการทำงานสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 35% - 40% เมื่อเทียบกับพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศ และได้รับผลผลิตเพิ่มอย่างน้อย 4.4%
 2. ประสิทธิภาพ (Performance) — การมีอิสระในเรื่องของสถานที่ทำงานช่วยให้พนักงานมีข้อบกพร่องทางด้านคุณภาพของงานลดน้อยลงถึง 40%
 3. การมีส่วนร่วม (Engagement) — ประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตที่สูงขึ้นสร้าง Engagement หรือพูดได้ง่าย ๆ คือ ช่วยลดอัตราการขาดงานลง 41%
 4. การรักษาพนักงาน (Retention) - 54% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาจะเปลี่ยนงานหากงานนั้นให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งการเสนอข้อตกลงการทำงานแบบ Hybrid และ WFH จะสามารถส่งผลให้อัตราการลาออกโดยเฉลี่ยลดลงถึง 12%
 5. ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) — องค์กรสามารถประหยัดเงินได้เฉลี่ย 11,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ต่อพนักงานที่ทำงานแบบ Hybrid 1 คน ซึ่งหมายความว่าองค์กรเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้สูงขึ้นถึง 21%

จากข้อมูลที่ได้รวบรวมมาแสดงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วการทำงานแบบ Hybrid นั้นไม่ได้เพียงแต่จะตอบสนองความต้องการของพนักงานเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน Engagement ของพนักงาน ความสามารถในการทำกำไร และยังสามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับองค์กรได้นานขึ้นอีกด้วย หากผู้นำองค์กรและผู้จัดการต้องการที่จะรักษาพนักงานไว้กับองค์กรในช่วงเวลานี้ คุณต้องทบทวนวัฒนธรรมองค์กรในที่ทำงานของตนเองใหม่อีกครั้งเพื่อให้ครอบคลุมทั้งงานแบบ WFH และ Hybrid มากขึ้น เพราะสิ่งนี้จะเป็น New Normal ของการทำงานในอนาคตต่อไป

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยคุณสร้าง "New Normal" ในที่ทำงานแบบ Hybrid ได้ที่นี่

สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Hybrid ให้สำเร็จได้อย่างไร

ผู้นำสร้าง Visibility ในที่ทำงานแบบ Hyrbid ได้อย่างไร

วิธีรักษาพนักงานใหม่ในยุค Hybrid

เอกสารอ้างอิง

[1] https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/a/y2022/m04/cisco-study-employees-say-hybrid-work-makes-them-happier-and-more-productive-but-more-needs-to-be-done-to-make-it-more-inclusive.html

[2] https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2022/02/04/3-new-studies-end-debate-over-effectiveness-of-hybrid-and-remote-work/?sh=6c3dfe0459b2

[3] https://www2.ergotron.com/EEWVWP2022?_ga=2.96405012.908027784.1655718268-1199762344.1655718268

[4] https://owllabs.com/state-of-remote-work/2021/

[5] https://www.forbes.com/sites/laurelfarrer/2020/02/12/top-5-benefits-of-remote-work-for-companies/?sh=691c3da516c8

Share this post