งานศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าปริมาณคำชื่นชมที่พนักงานได้รับกับความสุขในที่ทำงานสัมพันธ์กันอย่างยิ่งยวด

คำชื่นชมในที่ทำงาน

“ผู้คนทำงานเพื่อแลกเงิน แต่จะทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้รับคำชม คำยกย่อง และรางวัล” — Dale Carnegie, กูรูด้านการฝึกอบรมผู้นำ

สิ่งที่อยู่ในจุดโฟกัสมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราเสมอ [1]

การชื่นชมคือการยอมรับว่าเรามองเห็นพฤติกรรม ความพยายาม หรือผลงานอันเยี่ยมยอดจนสมควรเป็นแบบอย่าง ซึ่งเกื้อหนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นได้ [2] การชื่นชมช่วยผลักดันให้พนักงานพยายามรักษาพฤติกรรมที่ดีนั้นต่อไป นั่นเพราะสมองของเราสร้างมาอย่างนี้

เมื่อเรามุ่งจุดสนใจไปที่สิ่งใดก็ตาม สิ่งนั้นก็จะสำคัญมากขึ้น และการโฟกัสเช่นนี้เองจะช่วยเราลากเส้นต่อจุดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ได้ ลองนึกดูว่าเราจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้รวดเร็วขึ้นมากแค่ไหน หากเราโฟกัสเฉพาะทักษะที่สำคัญที่สุดได้ และยิ่งไปกว่านั้น โปรแกรมการชื่นชมยอมรับ (recognition program) ยังช่วยกระตุ้นให้พนักงานพึงพอใจในการทำงานยิ่งขึ้น เพราะการเรียนรู้ทักษะอย่างรวดเร็วสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเอง (personal growth)[3]

กล่าวโดยสรุปคือคุณกำลังใช้วงจรแห่งความดีงามที่ว่า เมื่อคุณมอบคำชื่นชมยอมรับ พนักงานก็จะรู้สึกมีความสุขขึ้น และจะโฟกัสสิ่งที่ตนได้รับคำชื่นชมมากขึ้น เพราะคำชมทำให้พวกเขามีความสุข การโฟกัสเดียวกันนั้นช่วยพัฒนาผลิตภาพ [4] และพัฒนาทักษะ เพราะการชื่นชมยอมรับส่งเสริมให้พนักงานพยายามและตั้งใจยิ่งขึ้นด้วย สุดยอดไปเลยใช่ไหม

การศึกษาข้อมูลของเราชี้ให้เห็นจุดนี้เช่นกัน โปรแกรมการชื่นชมยอมรับที่ดีช่วยให้พนักงานมีความสุขเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานที่นายจ้างให้คำชื่นชมน้อยกว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างการชื่นชมยอมรับพนักงานและความสุข

“พนักงานที่ได้รับคำชื่นชมบ่อยครั้งกว่ามักจะมีความสุขมากกว่าพนักงานที่ไม่ค่อยได้รับคำชื่นชมหรือไม่เคยได้รับคำชื่นชมเลย”

เราเก็บรวบรวมข้อมูลคำชื่นชมและความสุขจากพนักงาน 4,445 คน ผ่านการสำรวจการชื่นชมและการสำรวจความสุขรายวัน (pulse survey) บนแพลตฟอร์มของ Happily.ai

ผลสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่านายจ้างที่ให้คำชื่นชมมากกว่า มีพนักงานที่มีความสุขมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ รูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการชื่นชมและอัตราความสุข การวิเคราะห์ถดถอย (regression analysis) ให้ค่า r-squared ที่ 0.87 และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation) ที่ 0.96 ทำให้เราสรุปได้อย่างมั่นใจว่า การชื่นชมพนักงานบ่อยครั้งขึ้นจะทำให้พนักงานมีความสุขในที่ทำงานมากขึ้นด้วย

อัตราความสุขในแต่ละอัตราการชื่นชม
รูปที่ 1 อัตราความสุขในแต่ละอัตราการชื่นชม

ขออธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิด เราพบว่าในบรรดาพนักงาน 4,445 คน มีพนักงานที่มีความสุข 3,001 คน เราจัดกลุ่มพนักงานที่มีความสุขเป็นกลุ่มระดับการชื่นชม 4 กลุ่ม

 1. G0 (ไม่เคยได้รับคำชม) : อัตราการชื่นชมเท่ากับ 0
 2. G1 (นานๆ ครั้ง) : อัตราการชื่นชม > 0 แต่ < 0.5
 3. G2 (บ่อยครั้ง) : อัตราการชื่นชม > 0.5 แต่ < 0.9
 4. G3 (ทุกครั้ง) : อัตราการชื่นชม > 0.9 แต่ < 1

* อัตราการชื่นชมคือความถี่ที่พนักงานได้รับคำชมรายสัปดาห์

รูปที่ 2 และรูปที่ 3 แสดงให้เห็นจำนวนพนักงานที่มีความสุขในแต่ละกลุ่มการชื่นชม ขณะที่แต่ละกลุ่มมีจำนวนและสัดส่วนของพนักงานที่มีความสุขต่างกันออกไป แต่เราเห็นแนวโน้มชัดเจนว่า พนักงานที่มีความสุขส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับคำชื่นชมทุกครั้ง (G3) นี่หมายความว่า ยิ่งระดับการชื่นชมสูงขึ้นเท่าไร สัดส่วนและจำนวนของพนักงานที่มีความสุขก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

จำนวนพนักงานที่มีความสุขแบ่งตามกลุ่มการชื่นชม
รูปที่ 2 จำนวนพนักงานที่มีความสุขแบ่งตามกลุ่มการชื่นชม
สัดส่วนของพนักงานที่มีความสุขตามกลุ่มการชื่นชม
รูปที่ 3 สัดส่วนของพนักงานที่มีความสุขตามกลุ่มการชื่นชม

การชื่นชมยอมรับในที่ทำงานส่งผลต่อความสุขของพนักงาน และพนักงานที่มีความสุขจะอยู่กับนายจ้างของตนนานขึ้น พนักงานเหล่านี้มีผลิตภาพมากกว่า มั่นใจในตัวเองสูงกว่า และมีแนวโน้มที่จะมีแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองมากยิ่งกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายของตน ซึ่งรวมถึงเป้าหมายขององค์กรคุณด้วย

แล้วถ้าคุณอยากจะลงมือทำวันนี้เลยล่ะ

ต่อไปนี้คือ 3 วิธีที่ส่งเสริมให้เกิดการชื่นชมยอมรับในที่ทำงานของคุณ

 1. จัดกิจกรรมหรืองานเล็กๆ เพื่อให้คำชื่นชมพนักงาน
  เราส่วนใหญ่ชอบที่จะได้รับคำชมจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน แม้ว่าไม่ใช่พนักงานทุกคนที่ชื่นชอบการเป็นจุดสนใจ แต่สำหรับพนักงานส่วนใหญ่แล้ว โอกาสที่พวกเขาได้รับคำยกย่องต่อหน้าเพื่อนร่วมงานคนสำคัญจะสร้างผลลัพธ์อันน่าทึ่ง
 2. มีโปรแกรมการชื่นชมยอมรับหรือมอบรางวัล
  โปรแกรมการชื่นชมยอมรับอย่างเป็นทางการคือเครื่องมือช่วยให้องค์กรของคุณโฟกัสพฤติกรรมต่างๆ ที่สร้างความแตกต่างครั้งใหญ่ที่สุดให้แก่เป้าหมายของคุณ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย และลูกค้าของคุณด้วย ดังนั้นโปรดพิจารณาสักนิดว่าควรให้รางวัลอะไรจึงจะดีที่สุด ถึงแม้ไม่ใช่รางวัลใหญ่ แต่จะสร้างความแตกต่างได้อย่างแน่นอน
 3. รักษาวัฒนธรรมแห่งความรู้สึกขอบคุณในองค์กร
  ส่งเสริมให้ทีมงานของคุณรู้สึกขอบคุณกันและกันอย่างสม่ำเสมอ โดยการสร้างโอกาสให้พนักงานชื่นชมกัน คำยกย่องจากเจ้านายเป็นสิ่งสำคัญก็จริง แต่คนมักมองว่าคำยกย่องจากเพื่อนร่วมทีมมีมาตรฐานที่สูงกว่า ดังนั้นจึงมีความหมายกว่ามาก

การชื่นชมยอมรับสำคัญยิ่งต่อองค์กรของคุณ

การชื่นชมยอมรับสร้างความสุข เพิ่มผลิตภาพ ช่วยให้พนักงานอยู่กับองค์กรนานขึ้น ส่งเสริมทัศนคติแห่งการเติบโต (growth mindset) และที่สำคัญที่สุดคือ ช่วยส่งเสริมขวัญกำลังใจ [5] — ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีมากที่สุดในตอนนี้!

คุณพร้อมที่จะทำให้การชื่นชมยอมรับเป็นคุณสมบัติหลักในที่ทำงานแล้วหรือยัง

apple

เอกสารอ้างอิง

[1] Robert B Cialdini, “Pre-Suasion 2016”, Chapter 4, P. 51

[2] https://www.efrontlearning.com/blog/2018/04/employee-recognition-workplace-benefits-ways.htmlhttps://www.efrontlearning.com/blog/2018/04/employee-recognition-workplace-benefits-ways.html

[3] Berkowski et. all [1992], “Ellis’ Handbook of Mental Deficiency, Psychological Theory and Research”, P. 360

[4] https://cuttingedgepr.com/free-articles/employee-recognition-important/

[5] https://www.thebalancecareers.com/the-power-of-positive-employee-recognition-1919054

Share this post