การศึกษาข้อมูลของเราพบว่า ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในที่ทำงานช่วยทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้น เพราะพนักงานที่มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเพื่อนร่วมงานนั้น มีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรได้ดีกว่า รวมทั้งยังเป็นคนที่มีความผ่อนคลายในการทำงาน และรู้สึกสนุกไปกับการทำงานได้มากกว่าอีกด้วย

การสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

การปรับเปลี่ยนให้พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Remote Work) ไม่ว่าจะเป็นระบบผสมผสาน (Hybrid Work) หรือเต็มรูปแบบนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกวันนี้ เราสื่อสารกันได้อย่างไม่ทั่วถึง การพูดคุยสื่อสารระหว่างกันกลายเป็น “ไซโล” หรือคุยกันแค่เฉพาะในทีมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเท่านั้น และคุยเฉพาะเรื่องงานแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งแม้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่พนักงานบางตำแหน่งปรารถนา แต่การมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้ลดทอนความสามารถในการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นภายในที่ทำงานของเรา

เว็บไซต์ Mindtools.com เผยว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานจะช่วยให้พนักงานรู้สึกสนุกกับการทำงาน และมีประสิทธิผลในการทำงาน (Productivity) เพิ่มขึ้น และผลการศึกษาจาก OfficeVibe ยังบอกอีกว่า พนักงานกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า เพื่อนในที่ทำงานคือส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้พวกเขามีความสุขกับการทำงาน

จะเกิดอะไรขึ้น หากความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของเราลดน้อยลง และในช่วงเวลาที่ต่างคนต่างทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) เราจะมีวิธีการช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ภายในทีมที่ดีและแน่นแฟ้นได้อย่างไร

การศึกษาข้อมูลของเราจะพาไปเจาะลึกและทำความเข้าใจว่า การมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นช่วยส่งเสริมชีวิตการทำงานของพนักงานได้อย่างไร

การศึกษาข้อมูลและผลลัพธ์

ข้อสันนิษฐาน: พนักงานที่มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในที่ทำงานมีแนวโน้มที่จะรู้สึกมีความสุข สนุก และมีความผ่อนคลายในการทำงานอยู่ในระดับที่สูงกว่า รวมถึงมีความเป็นตัวแทนขององค์กร (Ambassadorship) มากกว่าอีกด้วย

การศึกษาข้อมูลของเรา

เราทำการรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน 1,291 คนจากทั้งหมด 26 บริษัท โดยแบ่งพนักงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. พนักงานที่มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในที่ทำงาน และ 2. พนักงานที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในที่ทำงาน

พนักงานแต่ละกลุ่มจะได้รับการประเมินทัศนคติที่พวกเขามีต่อแต่ละด้านของชีวิตการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเป็นตัวแทนขององค์กร ฟีดแบ็ก การพัฒนาตนเอง (Personal Growth) ความสัมพันธ์กับผู้จัดการ ความพึงพอใจ ความผ่อนคลายในการทำงาน (Wellness) ความสุข และการได้รับการชื่นชมยอมรับจากผู้อื่น (Recognition) เป็นต้น

ผลลัพธ์แสดงการเปรียบเทียบพนักงานที่มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในที่ทำงาน กับพนักงานที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในที่ทำงาน ในเรื่องของความรู้สึกที่พวกเขามีต่อการเป็นตัวแทนขององค์กร ฟีดแบ็ก การพัฒนาตนเอง ความสัมพันธ์กับผู้จัดการ การมีส่วนร่วมและสร้างผลงานในการทำงาน ความผ่อนคลายในการทำงาน ความสนุกในการทำงาน และการได้รับการชื่นชมยอมรับจากผู้อื่น (ดูผลลัพธ์ในกราฟด้านล่าง)

พนักงานที่มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในที่ทำงานจะมีระดับการทำงานทุกด้านอยู่ในเกณฑ์สูง ในขณะที่พนักงานที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในที่ทำงานจะมีระดับด้านการเป็นตัวแทนขององค์กร ความผ่อนคลายในการทำงาน และความสนุกในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

มากไปกว่านี้ พนักงานที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในที่ทำงานเพียง 74 เปอร์เซ็นต์เลือกที่จะแนะนำองค์กรของพวกเขาให้แก่ผู้อื่น ในขณะที่ตัวเลขเดียวกันนี้สูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ในพนักงานที่มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น อีกกรณีหนึ่งคือ มีพนักงานที่มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเพียง 43 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่รู้สึกว่าการทำงานมีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของพวกเขา ในขณะที่มีพนักงานที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมากถึง 58 เปอร์เซ็นต์ที่คิดเช่นนี้ นอกจากนี้ พนักงานที่มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกว่า 94 เปอร์เซ็นต์รู้สึกสนุกกับการทำงาน เทียบกับพนักงานที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น ที่มีเพียง 77 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับเพื่อนร่วมงานจะช่วยพัฒนาชีวิตการทำงานของเราได้ในทุกมิติ โดยเฉพาะการเป็นตัวแทนขององค์กร ความผ่อนคลายในการทำงาน และความสนุกในการทำงาน การค้นพบของเราแสดงให้เห็นว่า เครือข่ายเพื่อนร่วมงานที่เหนียวแน่นภายในองค์กรไม่เพียงแต่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกสนุกกับการทำงานเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งผลที่ตามมาคือความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มากขึ้น

เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในระหว่างการทำงานที่บ้าน (Work From Home) หรือการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Work) ได้อย่างไร

อย่างที่เราทราบกันว่า ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมีบทบาทสำคัญต่อความผูกพันต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) ซึ่งแม้ว่าการทำงานแบบผสมหรือการทำงานจากที่ไหนก็ได้จะช่วยตัดเรื่องระยะเวลาการเดินทางออกไป แต่ก็แลกมาด้วยการมีปฏิสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันที่น้อยลงไปด้วยเช่นกัน

แต่ความเป็นจริงแล้ว เราไม่เคยมีระบบที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยให้พนักงานสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นภายในที่ทำงานตั้งแต่แรก เรามัวแต่หวังให้พนักงานเป็นคนสร้างความสัมพันธ์ด้วยตัวของพวกเขาเอง เพราะฉะนั้น ตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะช่วยพวกเขาสร้างโอกาสเหล่านั้นให้มากขึ้น

สื่อสารอย่างเปิดเผยและมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารคือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพ อีกทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและมิตรภาพที่ยั่งยืนจำต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารอย่างเปิดเผยช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดเห็น ไอเดีย ข้อข้องใจ คำถาม หรือฟีดแบ็กได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่ผู้จัดการและผู้นำควรทำ: การบอกเล่าถึง Mission ค่านิยม รวมไปถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกัน มากไปกว่านั้น ฟีดแบ็กคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างผู้นำและผู้ตาม เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความพร้อมในการเปิดใจรับฟัง อีกทั้งยังเป็นการลงทุนในการทำงาน การพัฒนาและการเติบโตของพนักงานด้วย

เปิดใจให้กว้างเข้าไว้

การเปิดใจถือเป็นสิ่งสำคัญที่นำมาสู่โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ เพราะความคิดที่ด่วนตัดสินใครสักคนตั้งแต่แรกเห็นนั้น อาจส่งผลเสียต่อความสามารถในการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้

สิ่งที่ผู้จัดการและผู้นำควรทำ: เปิดใจให้กว้างเข้าไว้ เมื่อคุณกำลังรับฟังฟีดแบ็ก หรือกำลังพยายามสร้างความเชื่อใจกับผู้อื่น และพยายามหยุดยั้งความคิดที่จะตัดสินใครตั้งแต่แรกพบ

ชื่นชมยอมรับและมองเห็นคุณค่าของผู้อื่น

เพราะทุก ๆ คนต้องการการชื่นชมยอมรับ และหวังให้มีคนมองเห็นคุณค่าในงานที่ตัวเองทำ การชื่นชมยอมรับจึงถือเป็นฟีดแบ็กเชิงบวกที่ทรงพลัง ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์นั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อ (รวมถึงสานความสัมพันธ์ใหม่ๆ ได้ด้วย)

สิ่งที่ผู้จัดการและผู้นำควรทำ: การชื่นชมยอมรับและการมองเห็นคุณค่าคือสุดยอดกลยุทธ์เชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและนำมาซึ่งประโยชน์มหาศาล ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมแง่บวก ที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นยิ่งขึ้น

ทำให้การ Recognition ระหว่างกันในองค์กรเป็นเรื่องง่ายและมีความหมาย 

มาดูวิธีการใช้งานกัน!

จัดสรรเวลาเพื่อสร้างความสัมพันธ์

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่หลายคนต้องทำงานอยู่ที่บ้าน เพราะเป็นช่วงเวลาที่แต่ละคนแทบไม่มีเวลาสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเลย การทำงานที่บ้านไม่มีตู้กดน้ำหรือโถงทางเดินให้พนักงานเดินมาเจอกันโดยบังเอิญ และมีบทสนทนาสั้นๆ ระหว่างกัน ดังนั้น เราจำต้องสร้างโอกาสและเวลาในการสานสัมพันธ์นั้นขึ้นมาเอง เพื่อก่อให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนที่มีความหมาย

สิ่งที่ผู้จัดการและผู้นำควรทำ: สนับสนุนและจัดหาเครื่องมือและช่องทางการพบปะ หรือการทำกิจกรรมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากพอ รวมถึงคอยสละเวลาเผื่อไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบของพนักงาน เพื่อแสดงให้พนักงานของคุณเห็นว่า คุณเป็นห่วงพวกเขามากแค่ไหน และคุณพร้อมจะช่วยพวกเขาในเรื่องใดได้บ้าง

รักษาคำสัญญา

ความเชื่อใจเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง และการไม่รักษาสัญญาที่เคยให้ไว้ก็เป็นวิธีการทำลายความเชื่อใจที่รวดเร็วที่สุดวิธีหนึ่ง หากคุณไม่สามารถรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับพนักงานของคุณได้ ให้บอกเล่าถึงเหตุผลของคุณกับพวกเขาอย่างชัดเจน เปิดเผยและจริงใจที่สุด

สิ่งที่ผู้จัดการและผู้นำควรทำ: ความเชื่อใจคือชิ้นส่วนสำคัญของภาวะผู้นำ หากขาดความเชื่อใจไป คุณจะสูญเสียความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ การเป็นต้นแบบที่ดี รวมไปถึงการให้ฟีดแบ็กและคำแนะนำที่สำคัญอีกด้วย คำสัญญาที่ผู้นำสามารถรักษาและปฏิบัติตามได้นั้น จะเป็นตัวจุดประกายให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตามที่ดีได้

Building Strong Friendships at work

บทสรุป

ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในที่ทำงานจะทำให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมต่อองค์กรและรู้สึกสนุกกับการทำงานมากขึ้น รวมทั้งยังมีการพัฒนาตนเอง สามารถเป็นตัวแทนขององค์กรได้ และมีความผ่อนคลายในการทำงานมากกว่า นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นยังช่วยให้พนักงานสามารถทุ่มเทกับการทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเสียเวลา (รวมทั้งความใส่ใจและเรี่ยวแรง) ไปกับการคอยแก้ปัญหาความสัมพันธ์แย่ๆ ในที่ทำงาน ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาคือ ทีมที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขเพิ่มมากขึ้น

Happily.ai ช่วยองค์กรต่างๆ ในการสร้างทีมที่พนักงานมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพในการทำงานที่ยอดเยี่ยม ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น และมิตรภาพที่ยั่งยืนภายในที่ทำงาน หลายองค์กรแนวหน้าใช้งาน Happily เพื่อขับเคลื่อนการให้ฟีดแบ็กและการชื่นชมยอมรับภายในที่ทำงาน เข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา เพื่อเรียนรู้ว่า Happily.ai จะสามารถช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไร

เอกสารอ้างอิง

[1] https://www.mindtools.com/pages/article/good-relationships.htm

[2] https://www.forbes.com/sites/ashiraprossack1/2021/03/30/4-ways-to-build-stronger-workplace-relationships/?sh=41715ddc5513

[3] https://www.cnbc.com/2018/11/13/why-work-friendships-are-critical-for-long-term-happiness.html

[4] https://blog.hubspot.com/marketing/workplace-friendships

[5] Business photo created by ArthurHidden - www.freepik.com

Share this post