การพัฒนาองค์กร หรือ Organization Development นั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของใหม่ และมีมาอย่างยาวนานแล้ว แต่ก็ยังมีหลายคนยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร สำคัญต่อองค์กรและความก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างไร และทำไมแม้แต่บริษัทเล็กๆก็ยังต้องทำ?

วันนี้ เราจะมาอธิบายอย่างง่ายๆ พอสังเขป เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวถึงมานี้ เพื่อที่จะให้ก่อเกิดถึงความตระหนักในความสำคัญ และนำเอาไปปฎิบัติให้เกิดผลเชิงบวกกับธุรกิจอย่างแท้จริง

Organization Development คืออะไร? (กันแน่)

องค์กร บริษัท ธุรกิจหนึ่งนั้น ก็เปรียบเสมือนบุคคล (แม้แต่ในเชิงกฎหมาย ยังถูกแทนด้วยคำว่า นิติบุคคล หมายถึง การมีสภาพบุคคลตามกฎหมาย) ซึ่งก็มีสิ่งที่คล้ายกันก็คือ ไม่โต ก็ตาย ดังนั้น จะต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นเสมอ เพื่อที่จะได้มีศักยภาพในการต่อสู้กับการแข่งขันต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งการพัฒนาองค์กรที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่เพียงพัฒนาส่วนปลีกย่อยต่างๆ เช่น บุคคล ขั้นตอนการทำงาน กฎระเบียบ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึง การปรับทิศทางของทุกการพัฒนาให้มุ่งเน้นในการตอบสนองถึง เป้าหมาย พันธกิจ และ ค่านิยมร่วมขององค์กรอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย

ปัจจัยของ Organization Development มีอะไรบ้าง?

ในด้านปัจจัยนั้น ตำราของการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในแต่ละสำนัก ก็มักจะมีการระบุ หรืออธิบายถึงปัจจัยต่างๆที่แตกต่างกันออกไป แต่มีปัจจัยบางอย่างที่นับได้ว่าเป็นจุดร่วมกันของตำราจากหลากสำนัก ที่เรียกได้ เช่น

เทคโนโลยี (Technology)

เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า พอพูดถึงการเปลี่ยนแปลง เราจะนึกถึงเทคโนโลยีมาเป็นอันดับแรก เพราะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไวที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน มีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาแทบจะทุกสัปดาห์ ดังนั้น การพัฒนาองค์กรนั้น จะขาดด้านเทคโนโลยีไม่ได้เป็นอันขาด

ถ้าจะให้เห็นภาพชัดก็คือ คุณลองนึกถึงธุรกิจอื่นๆใช้ Windows 10 - 11 กันแล้ว แต่คุณนั้นยังคงใช้ Windows 95 ในการทำงาน ซึ่งไม่สามารถรองรับแอพใหม่ๆที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อีกต่อไปแล้ว จะเป็นอย่างไร

และนั่นสิ่งที่เราพยายามกล่าวถึงในข้อนี้

สำหรับผู้ที่พร้อมจะพัฒนาเชิงเทคโนโลยีด้วยวิถีของการทำ Digital Transformation นั้น ทางเราขอให้คุณเตรียมตัวโดยการศึกษาจาก บทความนี้

ระบบการทำงาน (Process)

แน่นอนว่า นอกจากเทคโนโลยีที่ดีพร้อม แต่ถ้าระบบการทำงานยังคงโบร่ำโบราณ ใช้เวลาและแรงเยอะ คงจะไม่สามารถที่จะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างเช่น มีเทคโนโลยีที่ดีพร้อมในการที่จะทำให้เอกสารต่างๆสามารถส่งผ่านระบบ และใช้ digital signature ในการเซ็นต์ได้ พร้อมทั้งเผยแพร่ ถ่ายทอดคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว แต่ในองค์กรยังคงใช้การพิมพ์ลงกระดาษ ใส่ซองน้ำตาล รอตรายางและเวียนกลับมาที่ต้นทางอีกรอบเพื่อยืนยันและประกาศ การทำงานจะช้าลงไปมากมายเพียงใด?

ดังนั้น ถึงแม้เทคโนโลยีจะถูกพัฒนาเพื่อการใช้งานภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทุกอย่างจะไร้ประโยชน์ลงไปทันที ถ้ายังใช้วิธีการทำงานแบบเดิมๆ ฉะนั้นคุณอย่าได้ละเลยซึ่งการทำ process improvement หรือการพัฒนาระบบการทำงาน ให้มีความ efficiency มากกว่าเดิม

บุคลากร (People)

อย่างที่ทางเราเน้นย้ำมาอย่างสม่ำเสมอถึง ความสำคัญในการพัฒนาบุคคลอย่างรอบด้าน ทั้งความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ความเป็นอยู่ทั้งกายใจ ซึงล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาไปพร้อมกัน โดยอิงจาก พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมร่วมขององค์กรเป็นหลัก ซึ่งสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเลยนั้น คือการสร้างวัฒนธรรมในการทำงาน วัฒนธรรมในองค์กร ที่มีความเหมาะสม เปิดทางให้การพัฒนาในเชิงรายละเอียดสามารถเป็นไปได้อย่างไม่ติดขัด

เพื่อที่จะทำให้การพัฒนาด้นวัฒนธรรม อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาบุคคลทั้งหมดนั้น เป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะต้องมีการวัดผลเพื่อตรวจเช็คสุขภาพเชิงวัฒนธรรมขององค์กรเสียก่อน ซึ่งคุณสามารถวัดผลได้ด้วยระบบการวัดผลของเรา เพียงดาวน์โหลดคู่มือจากเราฟรี แค่กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนจากแบบฟอร์มด้านล่าง

Share this post