Effective Communication

Effective Communication14

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่แต่เพียงการพูดคุยกัน แต่ยังเป็นการสื่อถึงอารมณ์ ความนึกคิด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีอีกด้วย Effective communication is the foundation for effective teamwork. Explore how to improve communication and team dynamics in your workplace.

Check out the latest posts
Ruchaneeya Leepila

การตั้งคำถามที่ดี: ทักษะสำคัญที่ผู้นำมองข้ามไป

ผู้นำที่ถามคำถามอันทรงพลังประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในการคว้าโอกาสใหม่ ๆ และจัดการกับความท้าทายที่ไม่คาดคิด และพวกเขาเหล่านี้สร้างวัฒนธรรมที่จะนำประโยชน์เหล่านี้ไปใช้ในอนาคตได้

Ruchaneeya Leepila

Feedback ช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้นจริงเหรอ

4 ขั้นตอนของวิธีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงจากการให้และรับฟีดแบ็ก จากหนังสือ You Can Change Other People

Ruchaneeya Leepila

เคล็ดลับที่ทำให้การประชุม One-on-Ones มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับ 7 ประการที่จะทำให้การประชุม One-on-Ones กับลูกทีมของคุณมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจากการประชุมทั้งต่อลูกทีมและหัวหน้าทีม

Bank Sutharoswatcharatorn

การสื่อสารภายในทีม ที่ดีนั้นต้องมากกว่าการ Chat คุยกัน หรือใช้ Zoom

การสื่อสารในทีมนั้น คุณต้องคิดให้ไกลกว่าดการใช้แชท หรือ Zoom เพราะ การสื่อสารที่ดีนั้น ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วย

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily.ai Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search