ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้พูดถึงความสำคัญของ Soft Skills หรือที่เรียกอีกแบบว่า Human Skills ในที่ทำงาน และพูดถึงการที่ทักษะเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในองค์กร และในตอนนี้หลายองค์กรได้สัมผัสกับความท้าทายในการประเมินทักษะ Soft Skills และความสำคัญในการลงทุนทั้งในด้านเวลาและทรัพยากร เพื่อประเมินทักษะเหล่านี้ในระหว่างกระบวนสรรหา ไปจนถึงตลอดอายุการทำงานของพนักงานในองค์กร

แต่เมื่อองค์กรระบุได้ถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง Soft Skills ของพนักงานได้แล้ว ทางองค์กรจะสามารถดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเหล่านี้ได้อย่างไร ในบทความนี้ เรามีเคล็ดลับในการฝึกอบรมและพัฒนา Soft Skills ในสถานที่ทำงานมานำเสนอในหัวข้อต่อไป

เชื่อมต่อช่องว่างของ Soft Skills ด้วย Happily.ai

มาดูวิธีการทำงานกัน!

เคล็ดลับการฝึกอบรมและพัฒนา Soft Skills ในที่ทำงาน

 1. ให้โอกาสในการฝึกฝนทักษะนั้น ๆ
  พนักงานสามารถพัฒนา Soft Skills ของตนเองผ่านการฝึกฝนและการทำซ้ำ ๆ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญจากการสังเกตหรือติดตาม (Job Shadowing) หรือผ่านโปรแกรมการให้คำปรึกษา (Mentoring Programs)
 2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
  Soft Skills เช่น การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหา เป็นทักษะสำคัญในการทำงาน และทักษะเหล่านี้สามารถพัฒนาได้ผ่านกิจกรรมและโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร
 3. ใช้เทคโนโลยี
  โปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์ การสัมมนาผ่านเว็บ และโมดูล E-learning ต่าง ๆ สามารถเป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาด้าน Soft Skills ของพนักงาน
 4. รวม Soft Skills ไปในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าพนักงานมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนา Soft Skills ของพวกเขาเอง และยังคงทำให้เรื่องการพัฒนา Soft Skills มีความสำคัญสำหรับองค์กรอีกด้วย
 5. เสนอโอกาสการฝึกอบรมและพัฒนาภายนอกองค์กร
  พนักงานสามารถได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุม เวิร์กช็อป หรือการเรียนหลักสูตรภายนอกองค์กรได้ เพื่อพัฒนา Soft Skills ของตนเอง
 6. สร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของ Soft Skills
  การส่งเสริม ชื่นชม และให้รางวัลแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอสำหรับการใช้ Soft Skills ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดี สามารถช่วยสร้างวัฒนธรรมที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Soft Skills เหล่านี้

กล่าวโดยสรุป การฝึกอบรมและพัฒนา Soft Skills หรือ Human Skills ในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการให้โอกาสในการฝึกฝน ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การใช้เทคโนโลยี การรวม Soft Skills เข้าไปในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอโอกาสการฝึกอบรมและการพัฒนาจากภายนอกองค์กร และสร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของทักษะด้านอารมณ์ดังที่ได้กล่าวมา

Share this post