งานศึกษาหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาตนเองที่สูงขึ้นสำคัญอย่างมากต่อการส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกอยากเป็นกระบอกเสียงให้แก่องค์กรของคุณ

ทำไมการพัฒนาตนเอง (Personal Growth) จึงสำคัญกับองค์กร

“บริษัทจะเติบโตได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการช่วยให้ผู้อื่นเติบโต” [1] Geoffrey James, Inc.com, บรรณาธิการร่วม

การเติบโตหรือการพัฒนาตนเองนั้นเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้พนักงานมีส่วนร่วมและผูกพันกับองค์กร วัฒนธรรมทางธุรกิจที่มุ่งเน้นเรื่องนี้จะพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระดับสูงมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างผลกำไรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น [2] นอกจากนี้ การพัฒนาตนเองยังมีบทบาทสำคัญต่อความรู้สึกของพนักงาน โดยพนักงานจะรู้สึกว่าตนเป็นตัวแทนของบริษัท (employees’ ambassadorship) เมื่อพนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร พนักงานยิ่งมีแนวโน้มที่จะบอกกับคนอื่นๆ ว่าพวกเขารักที่ทำงานของตนมากแค่ไหน การพูดถึงองค์กรในทางที่ดีนี้เองที่จะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงองค์กรของคุณ จนนำไปสู่การเติบโตของรายได้และการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร (employee retention) อย่างดียิ่งขึ้น

การศึกษาข้อมูลบนแพลตฟอร์มของ Happily.ai แสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนแบรนด์ (brand advocacy) อย่างเข้มแข็งของพนักงานมีผลต่อองค์กร

ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเองและการสนับสนุนของพนักงาน

“พนักงานที่ไม่รู้สึกว่าได้พัฒนาตนเองจากการทำงานในองค์กรจะไม่แนะนำองค์กรของตนเองให้ผู้อื่น”

หลังจากรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,300 คน ผ่านแบบสำรวจความสุขรายวัน (pulse survey)ของเรา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเองและการสนับสนุนแบรนด์ เราพบว่าพนักงานมีแนวโน้มที่จะแนะนำที่ทำงานให้กับคนอื่น หากมีการพัฒนาตนเองในสามแง่มุมหรือปัจจัยผ่านคำถามดังต่อไปนี้

1. การพัฒนาตนเองที่มีปัจจัยมาจากความรู้สึกต่อตนเอง

การทำงานที่นี่ ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองได้เรียนรู้และมีการเติบโต?

2. การพัฒนาตนเองโดยหัวหน้างานสนับสนุน

หัวหน้าของคุณช่วยกระตุ้นและส่งเสริมด้านการพัฒนา/ความก้าวหน้าของคุณหรือไม่?

3. การพัฒนาตนเองโดยการสนับสนุนขององค์กร

คุณรู้สึกว่าคุณมีความก้าวหน้าในการพัฒนาวิชาชีพของคุณในการทำงานที่นี่หรือไม่?

การพัฒนาตนเองของพนักงานสำคัญมากต่ออนาคตขององค์กร
รูปที่ 1 เปอร์เซ็นต์ของคนที่รู้สึกว่าไม่ได้พัฒนาตนเองเลยและเปอร์เซ็นต์ของคนที่รู้สึกว่ามีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ที่จะแนะนำองค์กรให้กับผู้อื่น เปรียบเทียบกับคนในกลุ่มเดียวกันตามปัจจัยที่แตกต่างกันสามปัจจัย

สิ่งที่เราพบคือ

  • คนที่รู้สึกว่าได้พัฒนาตนเอง มีแนวโน้มที่จะแนะนำที่ทำงานให้ผู้อื่นมากกว่าคนที่ไม่รู้สึกว่าได้พัฒนาตนเอง 2.6 เท่า
  • คนที่ได้พัฒนาตนเองจากการสนับสนุนของหัวหน้างาน มีแนวโน้มจะแนะนำที่ทำงานให้ผู้อื่นมากกว่าถึง 1.8 เท่า
  • คนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ก็มีแนวโน้มที่จะแนะนำที่ทำงานให้ผู้อื่นมากกว่าถึง 1.8 เท่า (ดูรูปที่ 1)

ดังนั้น พนักงานที่มองตนเองแล้วไม่รู้สึกว่าได้พัฒนาตนเองเลยจึงมีแนวโน้มที่จะแนะนำองค์กรของตนเองให้ผู้อื่นน้อยลงกว่า 3 เท่า

ในแง่การสนับสนุนของหัวหน้างานและองค์กร พนักงานที่รู้สึกว่าไม่ได้พัฒนาตนเองมีแนวโน้มที่จะแนะนำองค์กรของตนว่าเป็นที่ทำงานอันยอดเยี่ยมน้อยลง 2 เท่า

เห็นได้ชัดว่าการพัฒนาตนเองมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนองค์กรหรือแบรนด์ของพนักงาน

ปลดล็อกวัฒนธรรมแห่งการเติบโต

การที่พนักงานของคุณมีทัศนคติแห่งการเติบโต (growth mindset) ไม่เพียงแต่สำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาตนเองและความยืดหยุ่นของพนักงานเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังสำคัญต่อการเติบโตทางรายได้ขององค์กรคุณในระยะยาว และยังทำให้คุณสามารถดึงดูดคนเก่งๆ ให้เข้ามาร่วมงานในองค์กรของคุณได้อีกด้วย

5 ขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและการเติบโตในองค์กร

  1. ทำให้เป้าหมายการพัฒนาตนเองสอดคล้องกับเป้าหมายของทีมงานและองค์กร
  2. ให้คำแนะนำด้านการเติบโตทางอาชีพและเป้าหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจนและโปร่งใส
  3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้หัวหน้างานสนับสนุนการเติบโตของลูกน้อง
  4. จัดให้มีการโคชชิ่งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
  5. จัดให้มีการเข้าถึงระบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ลองดูไอเดียอื่นๆ จากงานศึกษาของ Forbes

Happily.ai จะช่วยคุณได้อย่างไร

Happily.ai มีฟีเจอร์มากมายที่จะช่วยให้คุณสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานของคุณและการเติบโตขององค์กร เช่น การตรวจสอบความก้าวหน้ารายวันผ่านแบบสำรวจ ระบบการให้คำติชมรายสัปดาห์และรายเดือน โปรแกรมให้รางวัลและการชื่นชมยอมรับ และมหาวิทยาลัยความรู้ (Knowledge University) เพื่อให้ทีมงานของคุณฝึกฝนกันและกัน!

ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจพนักงานของคุณ

ถ้าคุณต้องการทดลองใช้ Happily.ai สามารถจอง Demo กับเราได้ทันที หรือหากอยากศึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เอกสารอ้างอิง

[1] https://www.inc.com/geoffrey-james/why-employees-personal-growth-matters.html

[2] https://keap.com/business-success-blog/growth/personal-development/how-and-why-to-encourage-personal-growth-in-business

[3] https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/05/31/13-ways-you-can-regularly-support-your-employees-personal-development/#1fe093eb4647

[4] http://www.freepik.com Designed by pressfoto / Freepik

Share this post