การพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น หรือ personal development นั้นยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตมาทุกยุคทุกสมัย และในแต่ละยุคนั้นก็ต่างมีความต้องการในความสามารถต่างๆของผู้ที่พัฒนาตัวเองต่างกันออกไป ซึ่งในยุคสมัยก่อนนั้นยังไม่ได้มีการให้นิยาม จำกัดความถึงประเภทของความสามารถในแบบต่างๆอย่างชัดเจน จนกระทั่งในช่วงเวลาเร็วๆนี้ได้มีศัพท์ 2 ตัวที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน นั้นคือ Hard Skills และ Soft Skills

Hard Skills และ Soft Skills คืออะไร? ต่างกันอย่างไร?

สองคำนี้อาจจะฟังดูแล้วงงๆหน่อย อีกทั้งยังไม่มีคำแปลไทยอย่างตรงตัว แต่สามารถสรุปได้คร่าวๆ สั้นๆง่ายๆนั้นก็คือ

Hard Skills คือ ความรู้ทางสามารถในเชิงเทคนิคต่างๆ ทั้งในแง่ของความสามารถในเชิงวิชาการ ทักษะการทำงานเชิงฝีมือต่างๆ หรือแม้แต่ ความสามารถในการใช้ภาษา การคิดคำนวน ก็จัดอยู่ในความสามารถประเภทนี้ด้วย เป็นประเภทความสามารถที่ทำให้คุณสามารถทำงานได้

Soft Skills คือ ทักษะที่ถึงแม้จะมองเห็นไม่ใช่มากอย่าง Hard Skills แต่ก็เป็นความสามารถที่จำเป็น ที่จะช่วยให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทุกอย่างลุล่วงด้วยดี และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข อย่างเช่น ความสามารถในการสอดประสานงาน ความสามารถในการพูดคุยทำงานกันเป็นทีมเป็นต้น

ตัวอย่างของ Hard Skills

ถ้าจะให้ยกตัวอย่าง Hard Skills นั้น อาจจะไม่ยาก แต่ค่อนข้างจะมีปริมาณที่มาก เพราะว่าในแต่ละสายอาชีพต่างก็ต้องการความสามารถ เก่งกาจในเชิงเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป โดยในส่วนนี้ทางเราจะของยกตัวอย่างมาอย่างคร่าวๆให้คุณพอที่จะเข้าใจ เห็นภาพ ซึ่งทางเราอาจไม่จำเป้นต้องอธิบายเพิ่มเติม เพราะความสามารถในแต่ละข้อนั้นต่างมีความหมายตรงตัวอยู่แล้ว ซึ่งความสามารถเหล่านั้นมีดั่งนี้

การคิดคำนวน (Calculation)

การโปรแกรมมิ่ง (Programing)

การวาดรูป (Drawing)

การใช้งานระบบคลาวด์ (Cloud Computing)

การทำบัญชี (Accounting)

การทำอาหาร (Cooking)

การวางแผนเชิงธุรกิจ (Business Planning)

การต่อสู้ระยะประชิด (Close Quarter Combat)

เป็นต้น

ตัวอย่างของ Soft Skills

ในด้านความสามารถเชิง Soft Skills ที่ฟังดูแล้วจับต้องยาก และมีการดัดแปลงใช้ได้อย่างหลากหลาย ในหลากอาชีพกว่าความสามารถในเชิงเทคนิคนั้น อาจจะมีมากไม่เท่ากับความสามารถแบบ Hard Skills ที่ผันแปรไปตามสายงานต่างๆ แต่ความสามารถในแต่ละอย่างต่างมีรายละเอียดเชิงลึกที่น่าสนใจ และผู้อ่านทุกคนควรใช้เวลาในการทำความเข้าใจ เรียนรู้ ซึมซับ และนำเอาไปใช้ในการทำงานจริงๆ ซึ่งความสามารถเหล่านั้นที่ทางเราจะยกตัวอย่างเท่าที่พื้นที่ในวันนี้อำนวย มีดังนี้

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

คุณไม่จำเป็นต้องทำงานสาย Design หรือเป็นจิตรกร ความสามารถนี้ก็มีความจำเป็น เพราะจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงความคิด ประสบการณ์ และความสามารถในเชิง hard skills นำไปสู่การคิดค้นวิธีการทำงานใหม่ๆได้อย่างน่าเหลือเชื่อ

การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)

หลายงานอาจทำเดี่ยวได้ แต่ก็ต้องประสานงานกับผู้อื่นอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน นายจ้าง หรือลูกค้า ดังนั้น คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้การสอดประสาน รับส่งงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

ความทนทานต่อความล้มเหลว (Resilience)

ชื่อความสามารถนี้อาจจะอ่านยาก เข้าใจยากสำหรับคนไทย แต่ยกตัวอย่างให้ง่ายกว่าเดิม คุณลองนึกถึงตุ๊กตาล้มลุก ที่ล้มแค่ไหนก็ลุกขึ้นมาได้ หรือแม้แต่สำนวนอย่าง ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน ซึ่งเป็นสำนวนที่มักโผล่ในละครหรือภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับชาวจีนเข้ามาต่อสู้กับความยากลำบาก คงแสดงถึงความสำคัญของการมี Soft Skills ตัวนี้ได้ดี โดยทางเราขอแนะนำให้คุณลองรับ หนังสือเล่มนี้ ของเราทางเราไปอ่านเพื่อที่จะได้พัฒนาความสามารถด้านนี้ต่อไป

สามอย่างนี้นั้นล้วนแต่เป็นความสามารถเชิง Soft Skills เพียงส่วนหนึ่งจากที่มีมากมาย ที่กำลังมาแรงและจำเป็นในยุคป้จจุบัน ซึ่งถ้าคุณรู้สึกสนใจ คุณสามารถอ่านต่อได้ใน บทความนี้ ของเรา

เป็นหัวหน้าต้องสร้าง Motivation ให้ลูกทีมพัฒนาตัวเอง

ในการทำงานนั้น สมาชิกในทีมล้วนแต่จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาความสามารถใน 2 แง่มุมนี้อย่างครบถ้วน สม่ำเสมอ และต้องตรงความต้องการของงานและองค์กร ซึ่งสิ่งที่หัวหน้าไม่ว่าจะระดับผู้จัดการ หรือผู้บริหารสามารถทำได้นั้น นอกจากจะเป็นการสรรหาทุนและความร่วมมือจากองค์กรเพื่อพัฒนาพนักงานภายในการดูแลของตนแล้ว อีกสิ่งที่สำคัญไม่ต่างกันคือ การสร้างแรงผลักดัน หรือ motivation ให้กับพนักงาน โดยในการสร้าง motivation อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้พนักงานนั้นมีทั้งความสามารถที่เพิ่มขึ้น มีพัฒนาการต่อเนื่อง และยังมีสุขภาวะ หรือ well-being ที่ดีอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างผลเชิงบวกในระยะยาว (หรือมี Sustainability) โดยคุณสามารถศึกษาถึงศาสตร์การสร้าง Motivation อย่างถูกต้องได้ เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือฟรี!

Share this post