Employee Engagement นั้นได้ถือว่าเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรในปัจจุบัน เนื่องจากว่า หลายองค์กรและงานวิจัยต่าง ๆ ได้ให้การยอมรับว่า พนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กรและงาน (Engaged) นั้นจะสามารถทำงานได้อย่าง Productive กว่า มีความตั้งใจกับงานมากกว่า และพร้อมที่จะทำงานกับองค์กรไปในระยะยาว

แต่ถึงกระนั้น การที่จะรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัท (Employee Retention) และคงไว้ซึ่งความตั้งใจในการทำงานอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นภารกิจที่ท้าทายมากสำหรับองค์กร จากการที่พนักงานหลากกลุ่ม เริ่มกลายเป็นพนักงานที่ทำงานในแบบ Remote (การทำงานจากระยะไกลแบบไม่ได้เข้าออฟฟิศเลย) จากพื้นที่ที่อาจจะห่างไกลจากบริษัทไปค่อนโลก หรือทำงานแบบ Hybrid ที่นาน ๆ ครั้งจะได้เข้ามาในบริษัทเสียที อาจทำให้ความสัมพันธ์ภายในองค์กรอาจเปราะบางกว่าพนักงานในแบบดั้งเดิมก็เป็นได้

ซึ่งนำมาสู่การนำเอาเทคโนโลยียุคสมัยใหม่ในรูปแบบซอร์ฟแวร์เข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อดูแลและปรับปรุง Employee Engagement ในองค์กร แต่กระนั้นผู้รับผิดชอบในด้านนี้จากหลากองค์กรก็ยังมีข้อสงสัยว่า Employee Engagement Software จริง ๆ คืออะไร? เข้ามาช่วยอะไรในธุรกิจ? แล้วจะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่? โดยบทความของเราในวันนี้จะมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ ให้คุณสามารถตัดสินใจในการนำเอาเข้ามาใช้ในองค์กรได้อย่างมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

Employee Engagement Software คืออะไร?

โดยทั่วไปแล้ว Employee Engagement Software หมายถึงชุดโปรแกรมสำเร็จรูป ที่ถูกออกแบบมาให้องค์กรสามารถติดตาม วัดผล และปรับปรุง Employee Engagement ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งตัวชุดซอร์ฟแวร์นั้นมักจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมในหลากมิติของ Employee Engagement ไม่ว่าจะเป็น แบบสอบถามพนักงาน (Employee Survey), เครื่องมือในการแสดงความคิดเห็น (Feedback Tool), หรือแม้กระทั่งเครื่องมือในการจัดการด้านรางวัลต่าง ๆ (Reward Management Tool)

Pulse Survey by Happily.ai
ตัวอย่างฟีเจอร์แบบสอบถาม Pulse Survey จากซอร์ฟแวร์ด้านวัฒนธรรมองค์กรแบบครบวงจร Happily.ai

ถึงแม้จะมีเครื่องมือหรือฟีเจอร์ต่าง ๆ ให้คุณใช้งานมากมายจนอาจทำให้คุณรู้สึกสับสน แต่โดยทุกอย่างที่บรรจุมาไว้ในแพ็กเกจซอร์ฟแวร์โดยผู้พัฒนาต่าง ๆ นั้น ล้วนมีไว้เพื่อให้บริษัทเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าพนักงานแต่ละคนรู้สึกมีส่วนร่วม (Engage) กับองค์กรมากน้อยเพียงใด และได้รู้ว่าจุดไหนที่องค์กรต้องปรับปรุงแก้ไขด่วน ผ่านการฟังเสียงพนักงานผ่านระบบ Feedback และข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ ที่ซอร์ฟแวร์ได้เก็บข้อมูลไว้ให้ (ซึ่งผู้พัฒนาในแต่ละเจ้าต่างมีการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน) อย่างจริงใจและจริงจัง

Employee Engagement Software ทำงานอย่างไร?

เมื่อคุณอ่านมาถึงจุดนี้แล้ว คุณอาจมีข้อสงสัยว่า แล้วเครื่องมือที่เรียกว่า Employee Engagement Software ทำงานอย่างไรกันแน่ ซึ่งซอร์ฟแวร์ประเภทนี้นั้นมักจะมีการทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยการเก็บข้อมูลต่าง ๆ นั้นมักจะเก็บผ่านทาง Survey และระบบ Feedback ที่ให้พนักงานทำ (ซึ่งความถี่ของการทำแบบสอบถามหรือให้ Feedback นั้นจะแตกต่างออกไปตามแต่ผู้พัฒนาแต่ละเจ้า ทำให้มีความแม่นยำของข้อมูลที่แตกต่างกัน) โดยจะนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ภายใต้ระบบ People Analytics (การวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลในเชิงข้อมูล) ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจ ให้ทางทีมผู้ใช้งานในระดับบริหารจัดการได้เห็นถึงแนวโน้ม และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

Employee Recognition Program by Happily.ai
ระบบการให้ Recognition กับพนักงานในรูปแบบเหรียญสำหรับแลกรางวัล

โดยนอกจากระบบการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ซอร์ฟแวร์บางตัวนั้นยังมาพร้อมกับระบบ Employee Recognition และ Employee Rewards ซึ่งจะเข้ามาช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานผู้ใช้งานซอร์ฟแวร์ โดยในส่วนนี้นั้นผู้พัฒนามักจะเปิดโอกาสให้แต่ละองค์กรสามารถปรับแต่ง (customize) ให้เข้ากับความเป็นจริงทางธุรกิจของตนเองได้ เนื่องจากผู้พัฒนานั้นทราบดีว่าแต่ละองค์กรล้วนมีวัฒนธรรมและความต้องการที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง

ข้อดีของการนำเอา Employee Engagement Software เข้ามาใช้

คุณอาจจะยังมีความรู้สึกลังเลใจว่า ควรจะนำเอาระบบ Employee Engagement Software เข้ามาใช้ในองค์กรหรือไม่? จะคุ้มค่าในการลงทุนหรือเปล่า?

ทางเราขอยืนยันว่า องค์กรของคุณจะได้ประโยชน์ต่าง ๆ มากมายในการลงทุนครั้งนี้ อาทิเช่น

Engagement ของพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น

แน่นอนว่า นี่คือจุดประสงค์หลักในการนำซอร์ฟแวร์ด้าน Employee Engagement เข้ามาใช้งาน เนื่องจาก Employee Engagement นั้นมีหลายมิติ ทำให้มีความจำเป็นที่คุณจะต้องรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่ามีมิติไหนที่กำลังเป็นปัญหา เพื่อที่ฝ่ายบริหารจัดการจะได้สามารถลงมาช่วยเหลือปรับปรุงได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นต่อไป โดยข้อมูลทั้งหมดนั้นจะมาจากระบบแบบสอบถามและการแสดงความคิดเห็นนั่นเอง

Productivity ที่สูงขึ้น

พนักงานที่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรหรือรู้สึก Engaged จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อองค์กรพยายามพัฒนาและปรับปรุง Employee Engagement ก็เท่ากับการเพิ่ม Productivity ทางธุรกิจและประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรนั่นเอง

พนักงานอยู่ร่วมงานยาวนานขึ้น

บริษัทที่เอาใจใส่พนักงานอย่างถูกจุด ย่อมที่จะช่วยให้พนักงานนั้นมีความรู้สึกในการอยากทำงานกับองค์กรให้ยาวนานมากขึ้น เป็นการเพิ่ม Retention และลดการ Turnover ลงนั่นเอง

วัฒนธรรมองค์กรมีความแข็งแกร่งกว่าเดิม

ด้วยระบบ Recognition กับ Rewards นอกจากจะช่วยเพิ่มพลังใจให้กับพนักงานแล้ว ยังช่วยเพิ่มพลังบวกจากการเฉลิมฉลองในความสำเร็จ ช่วยให้ทุกคนมีความเต็มใจและภาคภูมิใจในการปฏิบัติตาม รักษา เสริมสร้าง และธำรงค์ไว้ซึ่งค่านิยมขององค์กร อันเป็นแกนหลักของวัฒนธรรมนั่นเอง

Happily.ai เป็นมากกว่าแค่ Employee Engagement Software

ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดซอร์ฟแวร์ด้าน Employee Engagement ที่เต็มไปด้วยผู้พัฒนาจากทั่วโลก ที่โดยมากแล้วมักมุ่งเน้นไปในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กรเพียงอย่างเดียว

Happily.ai the Organizational Culture Software with Employee Engagement building features
Happily.ai คือ ซอร์ฟแวร์ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ครบวงจร มาพร้อมฟีเจอร์สร้างและบำรุง Employee Engagement ที่ครบครัน

แต่ Happily.ai นั้นแตกต่างอย่างเหนือระดับ เพราะทางเรามุ่งเน้นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมที่แข็งแกร่ง โดยมีการสร้าง Employee Engagement เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของซอร์ฟแวร์ของเรา ด้วยฟีเจอร์ที่มากมายที่นอกจากครอบคลุมสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดแล้ว ยังช่วยให้คุณสามารถดูแลและเสริมสร้าง Employee Engagement ได้ครบถ้วนทั้ง 11 มิติของชีวิตการทำงาน นำไปสู่การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรอันแข็งแกร่งอย่างแท้จริง ด้วยบริการอันโดดเด่นจากทีมงานของเราที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณไปตลอดเส้นทางการพัฒนาองค์กร

หลากเหตุผลว่า ทำไม Happily.ai คือคำตอบในการสร้าง Employee Engagement ในองค์กรของคุณ?

นอกจากการส่งเสริมชีวิตการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรทั้ง 11 มิติแล้ว Happily.ai ยังมาด้วยความสามารถมากมาย ที่จะทำให้การลงทุนนำเข้ามาใช้งานในองค์กรของคุณนั้น เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าของคุณ

Gamification ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานทุกคน

ด้วยหน้าตาการใช้งานของ Happily.ai ที่คล้ายเกมส์มือถือ ช่วยลดความเป็นศัตรูกับผู้ใช้งาน นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมแห่ง Engagement ที่แท้จริง ที่ผู้ใช้งานในองค์กรจะเข้ามามีส่วนร่วมกับทางองค์กรผ่าน application นำไปสู่การเผยแพร่ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ และพาองค์กรสู่ความเป็น Innovative Organization รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่ tie-in รวมกับ Rewards System ของ Happily.ai ที่นอกจากทำให้พนักงานสนุกสนานเพลิดเพลินกับการมีส่วนร่วมที่มาพร้อมด้วยรางวัล ที่พนักงานสามารถนำไปแลกสวัสดิการที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้ตามที่ตัวเองต้องการ

ระบบ AI Analytics ที่สร้างความสะดวกให้กับผู้จัดการ

ด้วยระบบวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีความ real-time ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจถึงรากของปัญหาว่าทำไม engagement ในองค์กรไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง และลงไปแทรกแซงแก้ไขได้อย่างทันท่วงที นอกจากระบบ Analytics แล้ว ตัว AI ยังมีบทบาทในการมอบ personalized feedback ให้กับผู้ใช้งาน สามารถนำไปใช้พิจารณา ปรับปรุงการทำงานได้อย่างเหมาะสม ช่วยปรับปรุง performance ในการทำงาน อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง high-performing culture อย่างแท้จริง

หลากหลายเครื่องมือจัดการเชิงวัฒนธรรมองค์กร

นอกจากนั้นแล้ว Happily.ai ยังมาพร้อมอีกสารพัดเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณ สร้าง จัดการ ฟูมฟักวัฒนธรรมองค์กรของคุณ จากที่เคยประสบปัญหา ไปสู่การเป็นองค์กรที่มี Engagement สูง มีความเป็น high-performing organization เช่น การกระตุ้นการให้ feedback ระหว่างพนักงาน ด้วย peer-to-peer feedback, ระบบ social learning ผ่าน Happily University ที่ให้พนักงานสามารถจัดคอร์สเรียนรู้กันได้ใน Community อย่างสะดวกสบาย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสานสัมพันธ์ภายใน และปลูกฝังให้พนักงานนั้นเป็นไปตาม core values ของบริษัทอย่างที่ตั้งใจไว้

ทดลองใช้งาน Happily.ai ได้แล้ววันนี้!

เห็นตามนี้แล้วคุณเริ่มมีความรู้สึกต้องการที่จะสัมผัสถึงความแตกต่างของเรา ต้องการเห็นว่าถ้านำไปใช้งานในองค์กรจริงๆแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใด ประสบการณ์ใช้งานของพนักงานจะเป็นแบบไหน คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์เหล่านั้นด้วยตัวคุณเองก่อนที่จะ

Share this post