ปัญหาเรื่องการลาออกของพนักงานที่ไม่พึงประสงค์นั้นมีมาตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคระบาด แต่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้การรักษาพนักงานนั้นเป็นเรื่องยากมากขึ้นกว่าเดิม จากการสำรวจคนที่กำลังหางาน 1,000 คนของบริษัท Indeed พบว่า 44% ของผู้ตอบแบบสอบถาม บอกว่าพวกเขาลาออกจากงานภายใน 6 เดือนแรกของการทำงาน และจากการศึกษาของ Forbes ยังพบข้อมูลคล้ายกันว่าอัตราการลาออกของพนักงานมากถึง 20% นั้นเกิดขึ้นภายใน 45 วันแรกของการจ้างงาน การลดอัตราการลาออกของพนักงาน เป็นปัญหาสำคัญที่หลาย ๆ องค์กรจำเป็นต้องแก้ไข แต่คุณจะสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างไร?

ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้พูดถึงวิธีรักษาพนักงานใหม่ในยุค ​Hybrid ด้วยการจัด Onboarding ที่มีประสิทธิภาพ และในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีอื่น ๆ ที่สามารถช่วยผู้นำองค์กรและผู้จัดการลดอัตราการลาออกของพนักงาน ทั้งที่เพิ่งเข้ามาใหม่และพนักงานที่อยู่กับองค์กรมานานแล้ว และรักษาให้พวกเขาอยู่กับองค์กรต่อไปอีกนาน ๆ

ผลกระทบของอัตราการลาออกของพนักงานที่สูง

อัตราการลาออกของพนักงานที่สูงอย่างสม่ำเสมอในองค์กรสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผลกำไรเป็นอย่างมาก จากการวิเคราะห์ของ Gallup พบว่าการหาพนักงานทดแทน 1 คน จะทำให้องค์กรต้องเสียเงินเป็นจำนวน 1.5 ถึง 2 เท่าของเงินเดือนประจำปีของพนักงาน ซึ่งถ้ามองในระดับมหภาค ปัญหานี้มีมูลค่าถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ที่ธุรกิจต่าง ๆ ทั่วประเทศต้องเผชิญ และนอกเหนือจากตัวเงินที่ต้องเสียไปก็ยังมีผลกระทบทางด้านลบอื่น ๆ อีกมากมายเช่น การทำงานเกินกำลังของพนักงานที่ยังอยู่ เนื่องจากงานของอดีตพนักงานจำเป็นต้องถูกแจกจ่ายให้กับพนักงานคนอื่น ขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงานที่ลดลง และการขาด Talent หรือพนักงานที่มีความสามารถ ที่ไม่เพียงแต่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย

เหตุผลที่พนักงานลาออกและวิธีแก้ไขสำหรับผู้นำองค์กร

จากการวิจัยโดย Quantum Workplace พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ลาออกจากงานด้วยเหตุผลหลัก ๆ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้:

1. การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ: 56% ของพนักงาน ที่ไม่ใช่พนักงานออฟฟิศในสหรัฐอเมริกา รู้สึกว่าถูกตัดขาดจากองค์กร ขณะที่ 84% ไม่ได้รับการสื่อสารโดยตรงที่เพียงพอ

2. การขาดการชื่นชมยอมรับ: 80% ของพนักงานที่ทำงานจากทางไกล รู้สึกไม่ได้รับการชื่นชมยอมรับอย่างเพียงพอ

3. การขาดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน: 94% ของพนักงานที่ทำแบบสำรวจของ Likedin Workplace กล่าวว่าหากพวกเขาเห็นโอกาสในการเติบโต พวกเขาคงไม่ลาออกจากบริษัทในตอนนั้น

4. การขาดความยืดหยุ่น: 62% ของพนักงานเห็นด้วยว่าความยืดหยุ่นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาพิจารณาเมื่อหางานใหม่หรือตัดสินใจว่าจะทำงานกับบริษัทใด

5. การขาด Feedback: 65% ของพนักงานรู้สึกว่าไม่ได้รับ Feedback เพียงพอในที่ทำงาน

Feedback การสื่อสารสองทางอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร

เรียนรู้เพิ่มเติม

6 วิธีที่จะช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน

เมื่อคุณรู้ถึงสาเหตุหลักของการลาออกของพนักงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการหาวิธีเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น การทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาพนักงานนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่การดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาและลดอัตราการลาออกของพนักงานอาจจะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก และนี่คือ 6 วิธีในการลดอัตราการลาออกของพนักงานในปัจจุบัน

1. ปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร

ทำความเข้าใจว่าปัญหาการสื่อสารภายในเกิดขึ้นในองค์กรของคุณที่ใดและดูว่าคุณสามารถเอาชนะปัญหาการสื่อสารเหล่านี้ได้อย่างไร คุณจะต้องออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารภายในที่นำไปใช้ได้จริง โดยอาจเลือกใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่จะทำให้การสื่อสารภายในองค์กรง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. จัด Training และ Onboarding ที่มีประสิทธิภาพ

การทำให้แน่ใจว่าพนักงานเริ่มต้นการเดินทางกับองค์กรของคุณอย่างมีความสุขจะทำให้คุณมีพนักงานที่ภักดีต่อองค์กรในระยะยาว คุณจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานทั้งในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานในองค์กร การใช้ความรู้และทักษะที่พวกเขามีในการทำงาน และการเข้าสังคมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

3. ส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Engagement)

คุณจะต้องรู้อย่างชัดเจนว่าอะไรทำให้พนักงานของคุณมีความสุข และอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ วิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะสามารถเข้าถึงพนักงานของคุณได้อาจเป็นการทำแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานขนาดพอดีคำ หรือ Pulse Survey ซึ่งจะช่วยให้คุณดำเนินการแก้ไขปัญหาที่พนักงานมีและกำลังเผชิญอยู่ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

4. แสดงความชื่นชมยอมรับพนักงาน (Recognition)

การให้การชื่นชมยอมรับเป็นกิจกรรมส่งเสริม Engagement ของพนักงานที่มี ROI สูง ซึ่งสร้างมูลค่ามหาศาลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพิ่มระดับ Well-being ของพนักงาน และประสิทธิผลในการทำงาน Happily.ai สามารถช่วยคุณในการแสดงความชื่นชมยอมรับพนักงานอย่างเปิดเผย และให้รางวัลกับพนักงานคนเก่งด้วยเหรียญ ซึ่งเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับความพยายามในเชิงบวกของพนักงาน

5. ให้โอกาสพนักงานในการเติบโตและพัฒนา

คุณต้องแสดงข้อมูลหรือเส้นทางการเติบโตทางสายอาชีพให้กับพนักงานในทุกขั้นตอน การมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเติบโตและพัฒนาแบบที่สามารถบันทึกเก็บไว้ได้จะช่วยให้พนักงานได้รับข้อมูลที่อัพเดทล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาทางสายอาชีพที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาให้กับพนักงานจึงมีความสำคัญในการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร และสิ่งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

6. ใช้ Feedback เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คุณต้องเปิดรับ Feedback จากพนักงานเพราะ Feedback ที่มีคุณภาพจะช่วยเน้นย้ำประเด็นที่ควรปรับปรุงและช่วยให้องค์กรหรือตัวพนักงานเองมีผลงานที่ดีขึ้นในระยะยาว อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3 ขั้นตอนที่คุณทำได้เพื่อสร้างวงจรของการให้และรับ Feedback ที่เป็นไปในเชิงบวกและมีความสร้างสรรค์

ทำให้การชื่นชมยอมรับ (Recognition) กันและกันในองค์กรเป็นเรื่องง่าย และมีความหมาย

มาดูวิธีการใช้งานกัน!

องค์กรของคุณอาจค้นพบวิธีลดอัตราการลาออกของพนักงานสำหรับการทำงานในออฟฟิศเหมือนเมื่อก่อน แต่การทำงานแบบระยะไกล (WFH) และแบบ Hybrid ทำให้คุณต้องทบทวนวิธีการนั้นใหม่ทั้งหมด ผู้นำและผู้จัดการควรประเมินกลยุทธ์การรักษาพนักงานอีกครั้งว่ายังใช้ได้ดีอยู่หรือไม่ และแก้ไขสิ่งที่ขาดหายเพื่อนำไปปรับใช้กับวิธีการทำงานแบบใหม่ในปัจจุบัน คุณจะต้องส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้พนักงานรู้สึกเชื่อมต่อกันในองค์กร เช่น การ Onboard พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ การชื่นชมยอมรับ และในทุก ๆ ขั้นตอนของการทำงาน คุณต้องอย่าลืมเปิดรับ Feedback จากพนักงาน เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขารู้สึกได้ถึงการรับฟังและมีคุณค่า คุณสามารถเริ่มดำเนินการได้เลยตั้งแต่วันนี้ผ่านแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) และนำข้อมูลเชิงลึกจากแบบสำรวจนี้มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรของคุณต่อไป

เอกสารอ้างอิง

https://connecteam.com/how-to-reduce-turnover/

https://www.indeed.com/recruitment/c/info/how-to-reduce-employee-turnover

https://tripleplay.ai/blog/how-leaders-can-fight-employee-turnover-in-2022

https://marketing.quantumworkplace.com/hubfs/Marketing/Website/Resources/PDFs/2021_Employee_Turnover_Trends_Report.pdf?hsCtaTracking=209121da-bf10-4529-b298-f49ead446824%7C4b5bdd6d-8e8d-4d81-bbbb-62eac26ede14

https://www.forbes.com/sites/85broads/2013/07/19/how-not-to-lose-your-new-employees-in-their-first-45-days/#315a920e3be3

https://www.gallup.com/workplace/247391/fixable-problem-costs-businesses-trillion.aspx

https://blog.happily.ai/th/a-3-step-guide-to-constructive-employee-feedback-th/

https://blog.happily.ai/th/retain-top-talent-with-on-the-job-professional-development/

https://blog.happily.ai/th/insights-on-recognition-and-employee-engagement-th/

https://blog.happily.ai/th/what-is-a-pulse-survey/

https://blog.happily.ai/th/retaining-new-hires-during-hybrid-work/

Share this post