ในช่วงปี 2019 ซึ่งเป็นปีก่อนที่จะมีการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่อย่าง Covid-19 นั้น คุณ Tareef Jafferi ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Happily.ai ก็ได้รับเกียรติจากทาง PMAT ได้มีโอกาสขึ้นพูดบรรยายในงาน Thailand HR Day 2019 ภายใต้คอนเสปต์ People  Transformation: Human to Humane

Tareef Jafferi, CEO and Founder, Happily.ai

ซึ่งจากบันทึกโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ นั้นมีการคัดย่อสาระสำคัญในวันนั้นมาดังนี้

“ทรีฟ แจเฟอรี่” กล่าวว่า องค์กรเสมือนรถยนต์คันหนึ่งที่มีระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีการวัดเพื่อให้ทราบว่ารถสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายได้หรือไม่ เช่นเดียวกับคนที่ต้องวัด employee experience (EX) โดยสามารถใช้ people analytics เป็นเครื่องมือวัดได้ การสร้าง EX เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ซึ่งทำได้โดยการสร้าง employee journey ที่เริ่มต้นจากวันแรกที่พนักงานเข้ามาจนกระทั่งออกจากองค์กร พนักงานจะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และมีประสบการณ์ที่ดี และไม่ดี จากนั้นจึงออกแบบประสบการณ์ให้เหมาะสมกับพนักงานประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีความสุขมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น

“องค์กรที่เริ่มทำ people analytics สามารถเริ่มได้จากการสร้าง quick wins โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ใช้ความพยายามน้อยแต่สร้างผลกระทบสูง นอกเหนือไปจากนี้ การปรับเปลี่ยนใด ๆ ในองค์กรนั้นไม่สามารถที่จะทำให้คนทั้งองค์กรเห็นด้วยได้ หากมองในแง่บวกแล้ว การเริ่มต้นที่คนจำนวนน้อย ๆ เพียง 27% ก็สามารถสร้างอิมแพ็กต์ให้แก่องค์กรได้มากเช่นกัน”

Happily.ai ได้ตั้งสมมติฐานว่า ถ้าหัวหน้าดี พนักงานจะมีความสุข จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าเป็นความจริงนอกเหนือจากนี้ยังพบกลุ่มที่แม้ว่าหัวหน้าดี แต่พนักงานไม่มีความสุข เราจึงทำการศึกษาเพิ่มเติม และพบว่าพนักงานกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบต่อความเครียดได้ง่ายมาก เราจึงแก้ไขปัญหาโดยการส่งข้อความที่สร้างกำลังใจ และส่งเสริมให้พนักงานเปิดรับความท้าทายทุกวัน ผลปรากฏว่าสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้มากกว่า 50% สามารถสรุปได้ว่าเพียงเปลี่ยน mindset ให้มองความท้าทายเป็นโอกาสจะทำให้ความเครียดลดลง และพนักงานมีความสุขมากขึ้น”

ผู้อ่านถ้ามีความสนใจในด้านการทำ People Transformation ต้องการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในเชิงบวก สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากยิ่งกว่าเดิม สามารถ ติดต่อเรา ได้โดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฟรี!

Share this post