Business and Management

Business and Management11

ศาสตร์การบริหารต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ พบกับบทความที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ได้เรียนรู้วิธีการบริหารแบบใหม่ ๆ ให้ทันโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยของเราและสถาบันระดับโลก Blog for trending workplace topics. Improve your workplace dynamics with data and advice on employee engagement, leadership, culture, and more. Update your management science from our articles based on our original study papers and world-class research from universally acclaimed managerial Institutes.

Check out the latest posts
Ruchaneeya Leepila
Suchanya Tangwancharoenchai

ความกระตือรือร้นของผู้จัดการส่งผลอย่างไรต่อ Team Engagement

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าทีมขนาดใหญ่ที่มีผู้จัดการที่กระตือรือร้นมักจะมีความผูกพันต่อองค์กรของทีม หรือ Team Engagement ที่สูงขึ้น

Bank Sutharoswatcharatorn

Rewarding System เคล็ดลับความสำเร็จในการบริหารจัดการ

การเป็นผู้นำที่ดี ต้องใช้ทั้งพระเดช และ พระคุณ การใช้ระบบรางวัล หรือ Rewarding System ก็จัดเป็นหนึ่งในกลยุทธที่ดี ในการสร้างความพึงพอใจของพนักงาน รวมไปถึงทำให้ลูกน้องมีความเชื่อถือในตัวคุณและตัวบริษัทเองด้วย

Bank Sutharoswatcharatorn

การเป็นหัวหน้าที่ดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

การเป็นประธานบริษัท หรือผู้นำองค์กรนั้น ไม่ใช่แค่มีเงิน หรือฝีมือการทำงานที่เก่งก็เป็นได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆที่เหมาะสมแก่ การเป็นผู้บังคับบัญชาด้วย

Bank Sutharoswatcharatorn

ใส่ใจ Employee Satisfaction ก่อนที่ ลูกจ้าง จะลาออกหมด

ในยุค The Great Resignation นั้นได้เกิดปรากฎการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั้นคือ คนตกงาน แต่ก็ไม่อยากกลับเข้าไปทำงานให้กับหลายที่ เนื่องมาจากการที่บริษัทหรือร้านค้ามี Employee Satisfaction ที่ไม่ดี ดังนั้น ธุรกิจที่ดีและมีคนพร้อมที่จะเข้ามาทำงานให้นั้น จำเป็นอย่างมากที่จะต้องใส่ใจในสิ่งนี้!

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search