Business and Management

Business and Management13

ศาสตร์การบริหารต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ พบกับบทความที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ได้เรียนรู้วิธีการบริหารแบบใหม่ ๆ ให้ทันโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยของเราและสถาบันระดับโลก Blog for trending workplace topics. Improve your workplace dynamics with data and advice on employee engagement, leadership, culture, and more. Update your management science from our articles based on our original study papers and world-class research from universally acclaimed managerial Institutes.

Check out the latest posts
Bank Sutharoswatcharatorn

ใส่ใจ Employee Satisfaction ก่อนที่ ลูกจ้าง จะลาออกหมด

ในยุค The Great Resignation นั้นได้เกิดปรากฎการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั้นคือ คนตกงาน แต่ก็ไม่อยากกลับเข้าไปทำงานให้กับหลายที่ เนื่องมาจากการที่บริษัทหรือร้านค้ามี Employee Satisfaction ที่ไม่ดี ดังนั้น ธุรกิจที่ดีและมีคนพร้อมที่จะเข้ามาทำงานให้นั้น จำเป็นอย่างมากที่จะต้องใส่ใจในสิ่งนี้!

Bank Sutharoswatcharatorn

The Great Resignation ปรากฎการณ์ลาออกยกแผง ที่นายจ้างทุกคนต้องระวัง

The Great Resignation ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะโลกตะวันตกเท่านั้น แต่ปัญหานี้ได้เกิดขึ้นในไทยแล้ว หลายบริษัทต้องหยุดชะงัก ต้องปิดสาขาเพราะพนักงานไม่พอ ดังนั้น คุณในฐานะเจ้าของกิจการ และ ผู้บริหาร จำเป็นต้องเรียนรู้ไว้ให้เข้าใจสถานการณ์

Bank Sutharoswatcharatorn

Gamification คือ อะไร? ทำไม หลายธุรกิจถึงนำเข้ามาใช้ในการทำงาน?

ในโลกที่พัฒนามาอย่างรุดหน้า Gamification กลายเป็นศัพท์ใหม่ที่ได้รับการถูกพูดถึงอย่างมากมาย ทำไมสิ่งนี้คือจุดเปลี่ยนของการบริหารธุรกิจ ในยุคสมัยใหม่? บทความนี้คือคำตอบ

Bank Sutharoswatcharatorn

รู้จักกับ Employee Effectiveness สิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องใส่ใจ

Employee Effectiveness นั้นเป็นหนึ่งในคอนเสปต์ใหม่ ของการบริหารจัดการองค์กร โดนเน้นการสร้างพนักงานที่สามารถสร้าง ประสิทธิผล แต่ยังคงมีปัจจัยมากมายที่ผู้จัดการ และ ผู้บริหารต้องคำนึงถึง เพื่อที่จะก้าวไปถึงจุดดังกล่าว

Bank Sutharoswatcharatorn

Dragon Ball แบบอย่างแห่งการมี Resilience ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี

Dragon Ball การ์ตูนต่อสู้ยอดฮิตจากยุค 90 ที่นอกจากจะเป็นแรงใจในการพัฒนาตัวเองของหลายๆคนแล้ว ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลว แสดงถึงการมี Resilience ที่ดีอีกด้วย

Bank Sutharoswatcharatorn

[Happily เล่าเรื่อง] โธมัส เอดิสัน นักประดิษฐ์ ผู้ไม่ยอมแพ้

โธมัส เอดิสัน นักประดิษฐ์ชื่อก้องโลก ที่นอกจากจะประดิษฐ์หลอดไฟ เครื่องบันทึกเสียง ภาพยนตร์ แล้วยังเป็นแรงบันดาลใจด้าน การมี Resilience เป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวทั้งปวง อีกด้วย

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily.ai Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search