Employee Effectiveness

Employee Effectiveness10

ความสามารถของพนักงานในการสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยวิธีที่ดีที่สุด สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความสามารถของพนักงานในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมไปถึงการผลิตผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และการเพิ่มรายได้และผลกำไรอีกด้วย Employee effectiveness is a topic that's often misunderstood and poorly implemented. Learn what employee effectiveness is, how to implement it and the impact it has on organizational culture.

Check out the latest posts
Suchanya Tangwancharoenchai

ผู้นำค้นหาและพัฒนา Talent ในองค์กรได้อย่างไร?

การค้นหา Talent โดยการประเมินจากทักษะทางด้านสติปัญญา ความมุ่งมั่น และ ทักษะการเข้าสังคม จะช่วยให้ผู้นำองค์กรและผู้จัดการสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่กว้างและหลากหลายขึ้น ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ

Ruchaneeya Leepila

เราจะรับมือและจัดการกับ Feedback เชิงลบอย่างไร

5 วิธีดำเนินการที่ได้รับการยืนยันทางข้อมูลว่าสามารถช่วยให้คุณรับฟัง Feedback หรือคำติชมอย่างเปิดใจและใจเย็น โดยมุ่งเน้นไปในส่วนที่เป็นข้อมูลสำคัญและมีประโยชน์เพื่อนำไปปรับปรุงตนเองโดยไม่ทำลายความมั่นใจและแนวคิดของตนเอง

Bank Sutharoswatcharatorn

4 Kings ที่จะช่วยให้หัวหน้า และ ลูกน้อง ไม่อัดกันยับคาที่ทำงาน

4 Kings ไม่ใช่แค่ชื่อภาพยนตร์ดัง แต่ยังเป็นการพูดถึง 4 สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น คนทำงานมีสัมพันธภาพที่ดี และไม่ตีกันอีกด้วย 4 สิ่งนั้นมีอะไรบ้าง ศึกษาเลย:

Ruchaneeya Leepila

Feedback ช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้นจริงเหรอ

4 ขั้นตอนของวิธีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงจากการให้และรับฟีดแบ็ก จากหนังสือ You Can Change Other People

Bank Sutharoswatcharatorn

วางแผนทำ Team Building อย่างไรให้ได้ผล?

การสร้างทีม หรือ Team Building นั้น ถ้าขาดซึ่งการวางกลยุทธที่ดีแล้วผลลัพท์ก็จะออกมาเป็นการใช้กิจกรรมอันน่าเบื่อหน่ายและไม่ได้ผลมาสร้างทีม คุณจะวางกลยุทธการสร้างทีมอย่างไร ให้บทความนี้ช่วยคุณ!

Bank Sutharoswatcharatorn

Teamwork VS Group Work ทำไมไม่เหมือนกัน? ต่างกันตรงไหน?

Group Work และ Teamwork นั้นฟังเผิน ๆ อาจจะมองว่าเป็นการทำงานเป็นกลุ่มเหมือนกัน แต่ธรรมชาติของการทำงานร่วมกันทั้ง 2 แบบนี้กลับต่างกันสิ้นเชิง ต่างกันอย่างไรนั้น ค้นหาคำตอบได้จากบทความนี้

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily.ai Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search