เวลาเราเรียนหนังสือกันนั้น เราก็มักจะต้องทำงานกันเป็นกลุ่มอยู่เสมอ บางครั้งก็มักจะเจอกลุ่มที่ดี หลายครั้งมักจะเจอกลุ่มที่แย่ ซึ่งคุณหลายคนนั้นอาจจะบ่นอุบว่าเจออย่างหลังมากกว่า

เมื่อตอนทำงาน ก็ยิ่งต้องมีการทำงานแบบเป็นกลุ่ม และเป็นทีมมากขึ้นไปอีก ทำให้คุณจะสามารถเห็นได้เลยว่า การเก่งงานแบบ Solo นั้นถึงจะเป็นเรื่องที่ดี แต่งานหลายงานไม่ว่าจะใหญ่และเล็ก ก็ล้วนแต่ต้องใช้ความสามารถจากหลากหลายฝ่าย ในการที่จะบรรลุงานนั้น ๆ

แต่ถึงแม้จะเรียกว่า ทำงานเป็นกลุ่ม (Group Work) เป็นทีม (Teamwork) ทั้งสองอย่างนั้นในเชิงความหมายกลับต่างกันโดยสิ้นเชิง

ต่างกันอย่างไร?

ถ้าทางเราได้ชี้แจง แยกแยะให้คุณได้อ่าน คุณจะร้องอ๋ออย่างรู้สึกได้เลยทีเดียวว่า ประสบการณ์เหล่านี้คุณได้เคยผ่านมาแล้ว แต่กลับมองไม่เห็นในความต่างของมัน

ดังนั้นวันนี้ เราจะมาเปรียบเทียบการทำงานแบบ Work Group และ Teamwork กันในสามประเด็น คือ Goals, Accountability และ Success and Failure เพื่อให้เห็นได้ชัดเจน

เป้าหมาย (Goals)

แน่นอนว่า ในการทำงานนั้นต้องมีเป้าหมาย ถ้าไม่มีเป้าหมายก็จะเป็นการทำงานอย่างเอื่อยเฉื่อย ไร้จุดหมาย ไม่รู้ว่าอะไรที่ควรจะต้องทำ หรือไม่ต้องทำ

Group Work - ต่างคนต่างมีเป้าหมายของตนเอง มารวมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตนเฉย ๆ

Teamwork - ทุกคนต่างมีเป้าหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวดุจร่างกายเดียวกัน

ความรับผิดชอบ (Accountability)

คำนี้อาจดูเหมือนซับซ้อน แต่ไม่เลย สิ่งนี้หมายถึงความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นต่อการทำงาน ต่อผลของการกระทำทั้งมวลที่ทำลงไป เป็นภาระของผู้ที่มีสิ่งนี้จะต้องแจกแจงว่า ผลที่ทำลงไปนั้นเกิดจากอะไร มาจากไหน มีปัญหาตรงไหน เป็นต้น

Group Work - ทุกคนต่างรับผลชี้แจงแบบตัวใครตัวมัน ของใครของมัน ไม่ได้มีภาระเกี่ยวข้องผูกพัน แต่อาจมีการโยนความผิดพลาดกันไปกันมา

Teamwork - สมาชิกทั้งทีมต้องรับผลลัพท์เช่นเดียวกัน โดยทุกคนจะต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นที่ตรงไหน ต้องสามารถผลัดกันชี้แจงได้ ถึงแม้ตอนทำงานจะอยู่คนละหน้าที่กันก็ตาม ดังนั้นจะต้องมีการทำงานร่วมกัน ประสานงาน ประชุมงานอย่างใกล้ชิด

ความล้มเหลวและความสำเร็จ (Success and Failures)

การทำงานนั้นก็ย่อมมีความคาดหวัง การวัดผล และการรับผลถึงสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จ หรือ ความล้มเหลว ซึ่งอาจมาในรูปแบบของ KPI, OKR หรือในรูปแบบของ ยอดขาย รีวิวจากลูกค้า % สินค้าที่ผลิตออกมาผิดพลาดมากน้อยเพียงใด เป็นต้น

Group Work - การรับผลความสำเร็จและความล้มเหลวนั้นจะถูกวัดแค่เฉพาะตนเอง เฉพาะส่วนที่รับผิดชอบ โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานคนอื่นแต่อย่างใด อย่างเช่น ถ้าตัวเองทำออกมาได้ดี แต่ภาพรวมเสียเพราะอีกคนหนึ่งทำผิดพลาด ก็ไม่จำเป็นจะต้องรับผลอะไรร่วมกัน แต่ก็เช่นกัน ถ้าผลสำเร็จแต่ไม่ใช่เพราะตัวคุณ คุณก็จะไม่ได้รับรางวัลอะไรเลย

Teamwork - การตัดเกรดความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นจะเป็นแบบกลุ่ม ถ้าได้ก็ได้กันหมด ถ้าล้มก็ล้มกันหมด ดังนั้นการบริหารจัดการ การประสานงานต่าง ๆ นั้น จะต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างดี รอบคอบ และจะต้องมีการทำงานที่เข้าขากันอย่างสูง

จะเห็นได้ว่าการทำงานเป็นทีม ที่ทุกคนในทีมนั้นต้องรับผิดชอบร่วมกัน รับผลสำเร็จล้มเหลว มีเป้าหมายเดียวกัน นั้นเริ่มมีมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นการทำงานที่ต้องการการมี Engagement ที่สูง และมี Alignment หรือ การทำงานไปในทิศทางเดียวกันที่ต้องดีมาก ๆ ดังนั้น การทำ Team Building จึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ควรทำ แต่ จำเป็นต้องทำ และต้องเลือกกิจกรรม เครื่องมือ และกลยุทธ ในการสร้างทีมอย่างชาญฉลาด เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และวัฒนธรรมการทำงานของคุณ

Teamworking ที่ดีนั้นมีความเชื่อมโยงกับความผูกพันของพนักงานต่องานและต่อองค์กรอย่างลึกซึ้ง และมีทีมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้น องค์กรที่ต้องการจะสร้าง พัฒนา Teamwork ที่แข็งแกร่งนั้น จำเป็นที่ต้องสร้างรากฐานของ Employee Engagement ให้แน่นเสียก่อน

Share this post