ในการทำงานสิ่งที่คุณจะสามารถพบเห็นคำนึงได้ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อยามที่คุณได้ก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการแล้ว นั้นคือ Performance Management หรือแม้แต่ฝ่าย HR เอง ก็มักจะได้รับโจทย์ให้ต้องหาระบบ หรือ โปรแกรม ที่เรียกว่า Performance Management System (PMS) บ่อยๆ

แต่คุณอาจจะมีคำถามคาใจว่า แล้วจริงๆ Performance Management มันคืออะไรกันแน่?

เป็นสิ่งเดียวกับที่เขาเรียกว่า การประเมินผลงาน หรือเปล่า? แล้ว มีวิธีอื่นที่ดีกว่าไหม?

วันนี้ Happily.ai จะมาช่วยคุณเฉลยข้อข้องใจบางประการเกี่ยวกับ Performance Management ยอดนิยมนี้ให้คุณได้หายคาใจ

การประเมินผลงาน =/= Performance Management

คำว่าไม่ใช่ในที่นี้นั้น หมายถึง การประเมินผลงานเป็นเพียงแค่ ซับเซ็ต ส่วนปลีกย่อยส่วนหนึ่งของการทำ Performance Management เท่านั้น ซึ่งหมายถึงเมื่อคุณได้ทำ Performance Management ให้ครบเครื่อง ครบวงจร คุณก็ต้องทำการประเมินผล หรือ Performance Review ด้วย

ซึ่งจุดนี้คุณจะเห็นแล้วว่าความหมายของ Performance Management นั้นกว้างกว่าแค่การมานั่งประเมินลูกน้อง หรือตัวคุณเข้าไปรับการประเมินจากหัวหน้าของคุณอีกที

แล้ว Performance Management นั้น คืออะไร?

Performance Management แปลเป็นภาษาไทยที่ให้นิยามอย่างชัดเจน นั่นก็คือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการบริหารอย่างครบวงจรในทุกปัจจัยที่จะนำไปสู่ผลปฏิบัติงานที่ดี ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เช่น

  • การวางแผนปฏิบัติงานให้ตรงกับทิศทางที่ถูกกำหนดมาโดยฝ่ายบริหาร
  • การติดตามผลและแก้ไขในข้อผิดพลาด จุดติดขัดต่างๆ
  • การประเมินผลงานและพัฒนาตัวผู้ปฏิบัติงาน
  • การวัดความสำเร็จของตัวผลงาน เทียบกับเป้าหมายที่วางไว้
  • การมอบรางวัล ค่าตอบแทนต่างๆหลังจากที่ผ่านการประเมินผล

การบริหารดังกล่าวนี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้จัดการสามารถบริหารผลงานได้อย่างใกล้ชิด มีความต่อเนื่องแล้ว ยังจะช่วยให้ผู้บริหารมีความมั่นใจได้มากขึ้นว่า การปฎิบัติการทั้งหมดจะเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างถูกต้องและได้ตัวเลขตามที่ต้องการ หรือผลอย่างที่วางแผนไว้

เนื่องด้วยการบริหารผลปฏิบัติงานนั้น มีความละเอียดอ่อน ขั้นตอนที่มากมาย รวมไปถึงความซับซ้อนในการปฎิบัติจริง โดยเฉพาะในหน่วยงานที่มีพนักงานจำนวนมาก และมีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนของแต่ละฝ่าย ทำให้ในปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบการติดตามผลในรูปแบบเทคโนโลยียุคใหม่เข้ามาช่วย ซึ่งเรียกว่า Performance Management System ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยให้ การบริหารผลงานนั้นไม่ยุ่งยากมากเช่นเดิม เนื่องจากมีการรวมเครื่องมือ การติดตามผล รวมไปถึงการสื่อสารต่างๆเอาไว้บนชุดระบบเพียงชุดเดียว อย่างเช่นระบบ Performance Management จาก SAP เป็นต้น

💡
How a Global Insurance Company used Happily to build a culture of recognition and feedback with a participation rate of 92%!

The HR team at a Global Insurance Company was looking to implement a culture change and increase employee engagement, targeting their most challenging business units in the short term. Their goal was to initiate participation and activity for employees that were traditionally most resistant to engagement.

After working with Happily for 6 months, here are some of the results they achieved:
a) Overall company happiness increased by 22% after 6 months
b) Wellness success score increased from 45% to 63%, resulted in a reduction of absenteeism by 18%!
c) 94% of employees reported an increase in manager interaction
d) Recognition success score increased from 35% to 78%, with a 92% participation rate for peer to peer recognition and 80% for manager to team recognition.

ข้อเสีย จากการใช้ระบบ Performance Management

แน่นอนว่า ทุกสิ่งย่อมมีข้อเสีย โดยเฉพาะการทำ ซึ่งแม้แต่ในระบบที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานจากหลายบริษัท กลับมีข้อเสียที่ อาจจะไม่มากแต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับในยุคแห่งการ Disrupt นี้ นั่นก็คือ

การทำให้พนักงานรู้สึกหวาดกลัว เสียกำลังใจ

Photo by Ethan Sykes / Unsplash

ซึ่งการตามติดผลงานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการประเมินอย่างเข้มข้นนั้น ดูเผินๆอาจจะดีต่อตัวเลขแต่ก็สร้างแรงกดดันให้กับพนักงานสูงมากๆ หลายครั้งเมื่อตัวเลขเริ่มลดน้อยถอยลงไม่ว่าจะปัจจัยภายนอกภายใน ก็จะนำไปสู่พฤติกรรมหลายอย่างที่ยากจะควบคุม เช่น การอยู่แต่ใน Comfort Zone ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการพัฒนาตัวงานให้ดีขึ้นเลย เพราะไม่มีการลองผิดลองถูก ทดลองอะไรใหม่ๆอีกต่อไป เพื่อที่จะรักษา performance ของตัวเองไว้ ตลอดจน การทำลายความสัมพันธ์ภายในองค์กร เพราะทีมก็จะเริ่มหาคนผิด กำจัดจุดอ่อน ส่งผลร้ายต่อความเป็นทีมและประสิทธิภาพในการทำงานแทน เหมือนเป็น Adverse Effect

ถ้าคุณกำลังหาสิ่งที่จะมาทดแทนการทำ Performance Management ทางเราขอแนะนำให้คุณเริ่มศึกษาจากพื้นฐานของ Employee Engagement ซึ่งเป็นคอนเสปต์การบริหารที่เน้นไปที่ การสร้างขวัญ กำลังใจ ให้พนักงานได้มีความผูกพัน พลังใจในการทำงานต่อองค์กร ซึ่งจัดได้ว่าเป็นทางเลือก หรือ Alternative ของการทำการบริหารผลปฏิบัติงาน ตามที่กล่าวมาในข้างต้น

โดยคุณสามารถดาวน์โหลดได้จากหนังสือคู่มือของเรา:

Happily employee engagement

             Click เพื่อ Download หนังสือ

ทาง Happily.ai ยังมีอีบุ๊กอีกมากมายให้ดาวน์โหลดฟรี ที่จะช่วยให้คุณจัดการ ทำความเข้าใจ และดูแลบุคลากรในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้าน Employee Engagement, Well-being, Resilience, Organizational Culture และอื่น ๆ สามารถเยี่ยมชมได้ที่นี่

🛠️
Happily.ai ได้รวบรวมเครื่องมือสำหรับผู้นำและผู้ที่สนใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ตั้งแต่เริ่มสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยขั้นตอนการจ้างงาน กลยุทธ์ในการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งให้ยั่งยืนไว้ที่ Culture Toolkit
Share this post