ผู้นำหรือนายจ้างจำเป็นต้องหมั่นตรวจสอบความสุขและความเป็นอยู่ของพนักงานของตน เพราะสิ่งนี้ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในฐานะนายจ้าง คุณต้องแน่ใจได้ว่าพนักงานมีความสุข รู้สึกถึงการมีส่วนร่วม และมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ นำไปสู่การรักษาพนักงานให้อยู่ต่อกับองค์กรเพิ่มมากขึ้นและอัตราการลาออกของพนักงานลดต่ำลงในที่สุด วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานของคุณคือการทำแบบสำรวจสั้น ๆ หรือ Pulse Survey เป็นประจำ

Pulse Survey คืออะไร?

Pulse Survey กำลังกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้นำในการตรวจสอบความสุขและความเป็นอยู่ของพนักงานของตนเอง Pulse Survey เป็นแบบสอบถามแบบสั้น ๆ และดำเนินการได้บ่อย ที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวม Feedback ของพนักงานเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความผูกพันต่อองค์กร

📚
เรียนรู้เพิ่มเติมที่ สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Pulse Survey

Pulse Survey สามารถช่วยผู้นำได้อย่างไร?

Pulse Survey ช่วยให้ผู้นำได้เชื่อมต่อกับพนักงานได้อยู่เสมอด้วยการอัปเดตว่าสมาชิกในทีมรู้สึกอย่างไรและอะไรที่พวกเขาต้องการเพื่อให้สามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วง ด้วยการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ การสำรวจแบบ Pulse Survey ช่วยให้ผู้นำสามารถระบุปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือต่อการมีส่วนร่วมของทีมได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ยังสามารถช่วยให้ผู้นำแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โต ผู้นำสามารถทำการตัดสินใจจากข้อมูลเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมในที่ทำงานและส่งเสริมความสำเร็จในระยะยาวของทีมด้วยการวัดผลกระทบที่เกิดจากการริเริ่มและการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ในองค์กร

💡
กรณีศึกษา - การใช้ Happily กับบริษัทที่มีนโยบาย WFH
บริษัท FMCG แห่งหนึ่งใช้ Happily และสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าพนักงานมีความเครียด รู้สึกท่วมท้นกับงาน และมีความท้าทายในงานที่มากเกินไป ทีมผู้นำกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของพนักงานที่ไม่รู้สึกมีส่วนร่วมกับองค์กรและอัตราการลาออกของพนักงานที่เพิ่มขึ้นทุกปี

Happily.ai ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานที่แน่นแฟ้น ด้วยการส่งเสริมการให้และรับ Feedback กันระหว่างพนักงานและผู้จัดการตรงของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง และการ Check-in รายวันผ่าน Happily's Pulse Survey นี้ยังช่วยให้ผู้จัดการเข้าใจถึง Well-being และอัตราความสุขของทีมตนเอง ตลอดไปจนสามารถบอกได้ถึงสมาชิกในทีมที่กำลังเผชิญปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานอยู่

ผลลัพธ์ที่ได้: ความสุขของพนักงานในภาพรวมบริษัทเพิ่มขึ้น 43% หลังจากการใช้ Happily 12 เดือน และอัตราการลาออกโดยสมัครใจของพนักงานลดลง 4.1% ส่งผลให้ลดต้นทุนได้กว่า 5 ล้านบาท

25 คำถาม Pulse Survey ที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อทำให้ Pulse Survey มีประสิทธิภาพสูงสุด การถามคำถามที่ถูกต้องนั้นสำคัญอย่างยิ่ง และนี่คือ 25 คำถามใน Pulse Survey ที่สามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและทำให้วัฒนธรรมในที่ทำงานแข็งแรงยิ่งขึ้น

 1. ในระดับ 1-10 คุณรู้สึกพอใจกับงานปัจจุบันของคุณมากน้อยเพียงใด?
 2. คุณรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการชื่นชมจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานของคุณหรือไม่?
 3. คุณมีทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
 4. คุณรู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสเติบโตและพัฒนาภายในบริษัทหรือไม่?
 5. คุณได้รับฟีดแบ็กเกี่ยวกับผลงานของคุณบ่อยแค่ไหน?
 6. คุณรู้สึกว่าคุณจัดการภาระงานของตัวเองได้หรือไม่?
 7. คุณสามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีได้หรือไม่?
 8. คุณจะให้คะแนนคุณภาพของการสื่อสารภายในองค์กรอย่างไร?
 9. คุณรู้สึกว่าบริษัทสื่อสารข้อมูลที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
 10. คุณมีแนวโน้มมากน้อยเพียงใดที่จะแนะนำบริษัทนี้ว่าเป็นสถานที่ที่น่าทำงาน?
 11. คุณรู้สึกว่าบริษัทให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเท่าเทียมหรือไม่?
 12. คุณรู้สึกว่าบริษัทตอบสนองต่อฟีดแบ็กของพนักงานได้ดีแค่ไหน?
 13. คุณจะให้คะแนนความมุ่งมั่นของบริษัทต่อความยั่งยืนอย่างไร?
 14. คุณรู้สึกว่าคุณมีจุดมุ่งหมายในการทำงานของคุณหรือไม่?
 15. คุณรู้สึกเครียดในที่ทำงานบ่อยแค่ไหน?
 16. คุณพอใจกับระดับความเป็นอิสระในการทำงานของคุณหรือไม่?
 17. คุณได้รับการยอมรับหรือชื่นชมผลการทำงานของคุณบ่อยแค่ไหน?
 18. คุณรู้สึกว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานหรือไม่?
 19. คุณรู้สึกว่าบริษัทมีความโปร่งใสเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่?
 20. คุณจะให้คะแนนความมุ่งมั่นของบริษัทในเรื่องความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานอย่างไร?
 21. คุณรู้สึกว่าบริษัทส่งเสริมเรื่องสุขภาพจิตใจและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานดีแค่ไหน?
 22. คุณรู้สึกว่าแนวคิดและคำแนะนำของคุณได้รับการรับฟังและนำไปพิจารณาบ่อยแค่ไหน?
 23. คุณรู้สึกว่ากระบวนการประเมินผลงานของบริษัทนั้นมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพหรือไม่?
 24. คุณจะให้คะแนนระดับความไว้วางใจกันภายในบริษัทมากน้อยเพียงใด?
 25. คุณรู้สึกว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือไม่?

คำถาม Pulse Survey ที่นำเสนอมานี้ครอบคลุมหัวข้อความพึงพอใจของพนักงานและวัฒนธรรมในที่ทำงาน การรวบรวมฟีดแบ็กจากพนักงานของคุณเป็นประจำและดำเนินการตามฟีดแบ็กของพวกเขาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วมกับองค์กร และความสำเร็จในระยะยาวได้

บทสรุป

แบบสอบถาม Pulse Survey เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้นำในการตรวจสอบความสุขและความเป็นอยู่ของพนักงานของคุณ รวบรวมฟีดแบ็ก และทำการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีประสิทธิผลมากขึ้น คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงานของคุณ และดำเนินการเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวกและช่วยเหลือกัน โดยการถามคำถามที่ถูกต้อง โปรดจำไว้ว่ากุญแจสำคัญคือการรวบรวมฟีดแบ็กของพนักงานเป็นประจำสม่ำเสมอและดำเนินการตามฟีดแบ็กของพวกเขา การทำเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจในงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร และความสำเร็จในระยะยาวสำหรับบริษัทของคุณ เริ่มถามคำถาม Pulse Survey ที่ทรงพลังเหล่านี้ได้แล้ววันนี้ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง!


Share this post