"วัฒนธรรมของบริษัทเป็นแกนหลักขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ" - Gary Vaynerchuk, ซีอีโอ VaynerX

วัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกสามารถส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณได้อย่างมาก ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี คุณต้องรู้ว่าพนักงานของคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ แบบสอบถามพนักงานสามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าสิ่งใดที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งใดที่ต้องปรับปรุง ในบทความนี้ เราจะแชร์คำถามแบบสอบถามพนักงาน 25 ข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่คุณต้องถามเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่แข็งแกร่งและเป็นไปในเชิงบวก

🔍
เรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งเพิ่มเติมได้ที่:
สุดยอดคู่มือวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

25 คำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร

เพื่อช่วยให้คุณประเมินสุขภาพโดยรวมของวัฒนธรรมองค์กรของคุณและสามารถระบุถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุง เราได้นำเสนอคำถามในแบบสอบถามพนักงาน 25 ข้อที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ที่รวมไปถึงการสื่อสาร สภาพแวดล้อมการทำงาน ความสมดุลในชีวิตการทำงาน ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน และอื่น ๆ การรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานผ่านแบบสอบถามนี้ จะทำให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ และดำเนินการตามขั้นตอนที่ทำได้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เราแบ่งคำถาม 25 ข้อออกเป็น 5 ส่วนในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

หัวข้อที่ 1: ค่านิยมและพันธกิจของบริษัท

 1. คุณเชื่อหรือไม่ว่าค่านิยมและพันธกิจของบริษัทสอดคล้องกับความเชื่อส่วนบุคคลของคุณ?
 2. คุณคิดว่าบริษัทของเราสื่อสารค่านิยมและพันธกิจต่อพนักงานได้ดีเพียงใด?
 3. คุณรู้สึกหรือไม่ว่า ค่านิยมของบริษัทของเราถูกยึดถือในการทำงานในทุก ๆ วันของเรา?
 4. คุณจะให้คะแนนความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีต่อพันธกิจและค่านิยมอย่างไร?
 5. คุณคิดว่าค่านิยมและพันธกิจของบริษัทของเราถูกนำไปใช้กับทุกแผนกและทุกทีมอย่างสม่ำเสมอหรือไม่?

หัวข้อที่ 2: การสื่อสารและฟีดแบ็ก

 1. คุณรู้สึกว่าคุณมีรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่เปิดกว้างกับหัวหน้างานของคุณหรือไม่?
 2. คุณรู้สึกสะดวกใจแค่ไหนที่จะแบ่งปันความคิดเห็นกับหัวหน้างานของคุณ?
 3. คุณรู้สึกว่าหัวหน้าของคุณรับฟังและนำความคิดเห็นของคุณไปพิจารณาอย่างจริงจังหรือไม่?
 4. คุณพอใจกับความถี่และคุณภาพของฟีดแบ็กที่ได้รับจากหัวหน้างานมากน้อยเพียงใด?
 5. คุณคิดว่าบริษัทของเราสื่อสารการเปลี่ยนแปลงกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีเพียงใด?

หัวข้อที่ 3: สภาพแวดล้อมในการทำงาน

 1. คุณรู้สึกว่าบริษัทของเราส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีหรือไม่?
 2. คุณจะให้คะแนนสภาพแวดล้อมการทำงานจริงในบริษัทของเราอย่างไร?
 3. คุณรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในการประชุมและการอภิปรายกลุ่มหรือไม่?
 4. คุณรู้สึกสบายใจแค่ไหนในการขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ?
 5. คุณคิดว่าบริษัทของเราส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันได้ดีเพียงใด?

หัวข้อที่ 4: การพัฒนาและการเติบโตของพนักงาน

 1. คุณพอใจกับโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานของบริษัทของเรามากน้อยเพียงใด?
 2. คุณรู้สึกว่างานของคุณให้โอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และพัฒนาอาชีพของคุณหรือไม่?
 3. คุณพอใจกับข้อเสนอแนะและการฝึกสอนจากหัวหน้างานของคุณมากน้อยเพียงใด?
 4. คุณรู้สึกว่าผลงานของคุณมีค่าและได้รับการชื่นชมยอมรับจากบริษัทของเราหรือไม่?
 5. คุณคิดว่าบริษัทของเราสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพของคุณได้ดีเพียงใด?

หัวข้อที่ 5: ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการเปิดรับความแตกต่าง (DEI)

 1. คุณรู้สึกว่าบริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกหรือไม่?
 2. คุณรู้สึกสะดวกใจเพียงใดในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการเปิดรับความแตกต่าง?
 3. คุณรู้สึกหรือไม่ว่าบริษัทของเราส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของงานในหมู่พนักงานที่มีภูมิหลังที่ต่างกัน?
 4. คุณคิดว่าบริษัทของเราจัดการกับเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติและการคุกคามได้ดีเพียงใด?
 5. คุณคิดว่าบริษัทของเราส่งเสริมการรับรู้ทางวัฒนธรรมและประเด็นอ่อนไหวในหมู่พนักงานได้ดีเพียงใด?

คุณสามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่แข็งแกร่งและเป็นไปในเชิงบวก ด้วยการประเมินวัฒนธรรมและใช้ผลลัพธ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและพนักงาน ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะทำแบบสอบถามพนักงานหรือลองใช้วิธีการประเมินอื่น ๆ การดำเนินการเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรของคุณคือการลงทุนในความสำเร็จระยะยาวของธุรกิจ

สรุป

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวกมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ การทำแบบสอบถามพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าว่าพนักงานรู้สึกนึกคิดอย่างไรเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร ด้วยการใช้คำถามแบบสอบถามพนักงาน 25 ข้อที่กล่าวถึงในหัวข้อการสื่อสาร สภาพแวดล้อมในการทำงาน การพัฒนาพนักงาน และความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน คุณสามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่แข็งแกร่งและเป็นไปในเชิงบวกเพื่อความสำเร็จของธุรกิจที่ยั่งยืน คุณพร้อมที่จะยกระดับวัฒนธรรมองค์กรของคุณไปอีกขั้นแล้วหรือยัง? ดำเนินการตอนนี้และจัดลำดับความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของคุณเพื่อไปให้ถึงความสำเร็จทางธุรกิจ

Share this post