ทุกวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จต้องการพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม และในปีที่โลกของการทำงานต้องเปลี่ยนไปตามการระบาดของโรคโควิด-19 เราทุกคนแทบจะมั่นใจได้ว่าพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมเดิมของบริษัทไม่ได้ตรงกับบริบทการทำงานในวันนี้อย่างสมบูรณ์ ผู้คนต่างหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นในการทำงานใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่นในเรื่องของสุขภาพ (ทั้งทางร่างกายและจิตใจ) ความยืดหยุ่น ความหลากหลาย และความเท่าเทียม และนี่คือเหตุผลที่ทั้งลูกค้ารวมไปถึงพนักงานในองค์กรของคุณมีแนวโน้มที่จะประเมินสิ่งที่พวกเขาอยากได้หรือต้องการจากบริษัทอีกครั้ง

จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ทีมผู้นำขององค์กร ตั้งแต่ CEO และผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงพนักงานทุกคนต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของบริษัท และกระบวนการกำหนดทั้ง 3 สิ่งนี้ แล้วพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของบริษัทคืออะไรบ้าง พันธกิจคือจุดประสงค์ของบริษัทซึ่งเป็นตัวชี้นำการปฏิบัติและการตัดสินใจภายในองค์กร วิสัยทัศน์คือเป้าหมายกว้าง ๆ ขององค์กรในสิ่งที่องค์กรอยากจะเป็น ส่วนค่านิยมเป็นแนวทางที่ช่วยในการตัดสินใจ, การดำเนินการและพฤติกรรมของคนในองค์กร จะสังเกตได้ว่าทั้ง 3 สิ่งนี้ ไม่ควรถูกกำหนดให้อยู่คงที่แต่ควรปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

วิธีฟื้นฟู พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของบริษัท

จากบทความของ John Coleman ใน Havard Business Review ได้นำเสนอ วิธีในการฟื้นฟูและปรับเปลี่ยน พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม โดยที่ต้องเริ่มจากการปฏิบัติของทีมผู้นำขององค์กร ดังนี้

ตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของบริษัท

  • ด้านพันธกิจ: จุดประสงค์หลักของการทำงานร่วมกันของเราคืออะไร?
  • ด้านวิสัยทัศน์: ในระยะยาวเราหวังว่าจะบรรลุเป้าหมาย (ที่ทั้งทะเยอทะยานและปฏิบัติได้จริง) อะไรร่วมกัน?
  • ด้านค่านิยม: หลักการสำคัญข้อใดที่จะเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันในฐานะเพื่อนร่วมงานและสำหรับลูกค้าของเรา?

นอกจากนี้คุณต้องถามว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งคำตอบอาจแสดงข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรมของบริษัท อะไรที่ล้าสมัยและจำเป็นต้องทิ้งไป? และมีอะไรใหม่ ๆ ที่ต้องนำมาใช้?

ทำให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

คุณต้องทำให้ทุกคนในองค์กรรู้ว่าคุณกำลังเริ่มต้นการปรับปรุงพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงสองปีที่ผ่านมาเป็นพิเศษ คุณควรทำขั้นตอนนี้ให้เป็นทางการและเป็นสาธารณะ และอาจคิดว่ามันเป็นวิธีที่สนุกสำหรับทุกคนในการมีส่วนร่วมในการคิดถึงวัตถุประสงค์ (Purpose) และหลักการ (Priniciples) ของบริษัทอีกครั้ง และยังช่วยให้พนักงานใหม่เชื่อมต่อกับองค์กรได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริดหรือระยะไกล และนี่อาจเป็นวิธีที่ดีในการทำให้พนักงานกลับมาเชื่อมต่อกับองค์กรและเพื่อนร่วมงานของพวกเขาอีกครั้ง

รับฟังอย่างครอบคลุมและตรงไปตรงมา

ผู้นำระดับสูงต้องมีส่วนร่วมกับพนักงานโดยตรง โดยอาจเป็นการส่งข้อความผ่านวิดีโอจากผู้นำถึงพนักงาน ส่งแบบสำรวจ หรือใช้เครื่องมือออนไลน์ที่พนักงานสามารถเสนอแนวคิดได้ แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดควรเป็นการติดต่อพนักงานแบบตัวต่อตัว ผู้นำตั้งแต่ระดับ CEO ควรนำการสนทนาแบบกลุ่มที่หลากหลายทั่วทั้งองค์กรไม่ว่าจะเป็นการสนทนาส่วนตัวหรือทางวิดีโอ เพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มพนักงานในวงกว้างและรับฟังความคิดเห็นจากพวกเขา และในขั้นตอนการสร้างวัตถุประสงค์ของบริษัท ผู้นำควรส่งเสริมวัฒนธรรมของการเปิดรับฟีดแบ็กเกี่ยวกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม คุณควรชื่นชมฟีดแบ็กที่ดีของพนักงาน ให้รางวัลกับพวกเขา และปลูกฝังทีมผู้นำที่เป็นผู้รับฟังที่ดี

“เปิดตัว” พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมที่ตั้งขึ้นมาใหม่และสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ

แสดงพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมใหม่ทั่วทั้งบริษัท โดยการติดแผ่นข้อความไว้บนผนังในออฟฟิศ หรือส่งการ์ดใบเล็ก ๆ เพื่อเน้นย้ำเรื่องค่านิยมให้กับพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้คุณยังสามารถแปะข้อมูลเหล่านี้ไว้บนเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าภายนอกได้เห็นด้วย ผู้นำต้องพูดถึง พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ผ่านการเจรจา การนำเสนอ และกิจกรรมภายในของบริษัทอย่างครอบคลุม และคุณอาจลองปล่อยสินค้าที่บ่งบอกถึงค่านิยมของบริษัท เช่น เสื้อยืด หรือแก้วกาแฟ เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัว คนเรามักจะต้องการได้ยินสิ่งต่าง ๆ กว่า 6-20 ครั้งก่อนที่เราจะเข้าใจสิ่งนั้น ดังนั้นการสื่อสารที่สอดคล้องกันจึงเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้พนักงานเข้าใจถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมที่ตั้งขึ้นมาร่วมกัน

ชื่นชมพนักงานที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และค่านิยมของบริษัท

มนุษย์มักเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านเรื่องราว คำพูดเกี่ยวกับแนวคิดที่เป็นนามธรรมนั้นใช้ได้ แต่ตัวอย่างในชีวิตจริงของพนักงานที่ปฏิบัติตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ คุณควรให้รางวัลกับพนักงานในองค์กรที่เป็นผู้นำทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมอย่างเปิดเผย เพื่อที่พนักงานคนอื่น ๆ จะได้ปฏิบัติตามในแบบเดียวกัน

บทสรุป

หากคุณต้องการประสบความสำเร็จทางวัฒนธรรม คุณต้องมั่นใจก่อนว่าทั้งพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของบริษัทกำลังส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของคุณไปในทางที่เหมาะสม ในฐานะผู้นำ คุณควรจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของบริษัทอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับทั้งผู้นำระดับสูงและพนักงานทุกคน มากไปกว่านั้นอย่าลืมที่จะชื่นชมพนักงานที่ปฏิบัติตามค่านิยมของคุณด้วย

ที่ Happily.ai เราช่วยส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงด้วยการให้ผู้นำและผู้บริหารระดับสูงในองค์กรสามารถส่งเสริมและเน้นย้ำเรื่องค่านิยมองค์กรผ่านรูปแบบการชื่นชมพนักงานที่ปฏิบัติตัวและเป็นตัวอย่างที่ดีที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรด้วยการมอบ 'Medal of Excellence' และในระดับพนักงานด้วยกันเองผ่านการการชื่นชมขอบคุณกันสำหรับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานที่ดำเนินการสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรผ่าน 'Recogntion Values' นอกจากนี้ ผู้นำยังสามารถสื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับค่านิยมหลักผ่านข้อความสร้างแรงบันดาลใจหรือ 'Sparks' ซึ่งผู้นำสามารถเป็นผู้ปรับแต่งได้เอง และรับฟีดแบ็กจากพนักงาน หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา เยี่ยมชมเว็บไซต์เราได้เลยที่ Happily.ai

happily.ai

เอกสารอ้างอิง

[1] https://hbr.org/2022/03/its-time-to-take-a-fresh-look-at-your-companys-values

[2] https://greedisgoods.com/mission-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/

[3] https://blog.happily.ai/th/what-the-differences-between-culture-and-value-are-th/

[4] Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Share this post