ในช่วงเย็นวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา ทางเราได้รับเกียรติจากทาง BCCT (หอการค้าไทย-อังกฤษ) ให้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน BCCT DTG Evening 2022 ร่วมกับผู้ก่อตั้งและผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำในธุรกิจ Digital มากมายไม่ว่าจะเป็น Kaidee, Salary Hero, และ Smart Build Tech ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ได้มีการนำเสนอและพูดคุยกันถึงการดูแลและปรับเปลี่ยนความรู้สึกของพนักงานด้วยการใช้เทคโนโลยีด้าน Digital เข้ามาช่วย

ซึ่งในภาคการบรรยายของคุณ Tareef Jafferi, ผู้ก่อตั้ง Happily.ai นั้น ได้มีการกล่าวหลากประเด็นที่สำคัญ โดยสามารถสรุปได้อย่างสังเขป นั่นคือ

การวัดผลความรู้สึกของพนักงานนั้นเป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย

การวัด Sentiment, ความรู้สึก, มู้ด ภาวะจิตใจต่างๆของพนักงานนั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากและ Sensitive มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามวัดด้วยประสบการณ์ ความรู้สึกของตัวผู้จัดการ แม้การนำเอาเครื่องมือด้าน Digital เข้ามาช่วย ก็ยังคงเป็นการวัดผลที่ค่อนข้างจะท้าทายที่จะทำให้แม่นยำ

การใช้งาน (Adoption) อายุผู้ใช้ไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพอย่างมีนัยยะ

ซึ่งจากประเด็นข้างต้นนั้น ก็ได้มีการกล่าวถึง ประเด็นการ Adoption ซึ่งมาจากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน Happily.ai มาอย่างยาวนาน โดยผลสำรวจนั้นค่อนข้างจะทำลายความเข้าใจในปัจจุบัน ทีว่า พนักงานและผู้บริหารที่ทรงวัยวุฒิมักจะใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆได้ไม่เท่ากับพนักงานรุ่นหนุ่มสาว นั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจคลาดเคลื่อนกันไปมาก เพราะจากผลการศึกษาแล้วพบว่า ผู้ที่จะใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มักจะเป็นผู้ที่เล็งเห็นถึงผลประโยชน์จากการใช้งานที่จะได้รับจริงๆ โดยวัยวุฒิไม่ได้มีผลตรงจุดนี้มากอย่างที่สังคมเข้าใจ

Reward System นั้นสำคัญ อย่าละเลย

นอกจากนั้น คุณ Tareef ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีระบบการให้รางวัล หรือ Reward System เพราะการที่มีรางวัลนั้น จะช่วยจูงใจให้พนักงานในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและทำอย่างมีความสุข โดยการนำเอาเครื่องมือเข้ามาช่วยเหลือด้านการจัดการรางวัลนั้น จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งมอบรางวัลให้กับพนักงานมากยิ่งขึ้น

ดีลกับ Gen Z อย่างไร?

คุณ Tareef ยังได้กล่าวถึงการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานในรุ่นใหม่ๆ ซึ่งเป็นคนจาก Generation Z หรือ Gen Z ที่เริ่มเข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี และในรุ่นแรกๆกำลังก้าวสู่เส้นทางการเป็นอนาคตผู้นำที่สำคัญต่อองค์กร แต่มักมีปัญหาด้านช่องว่างระหว่างวัย หรือ Generation Gap กับพนักงานหรือผู้บริหารที่อยู่ในกลุ่ม Generation ที่อาวุโสกว่า โดยเน้นไปที่ความต้องการของกลุ่ม Gen Z ด้าน Incentives ต่างๆ ว่า ต้องสร้างการทำงานที่มีความหมายต่อชีวิต หรือ Meaningful Work ให้กับพวกเขา เช่นงานที่มีสร้างคุณค่าต่อชีวิต ต่อโลกรอบข้าง รวมไปถึง ความต้องการความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต (Work-Life Balance) อย่างเช่น การทำงานจากบ้าน (Work from Home) การทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Works) หรือแม้แต่การให้สิทธิพักร้อนแบบไม่หักเงินอย่างไม่จำกัด (Unlimited Paid Vacations) มากเสียยิ่งกว่ารายได้ที่ได้รับ โดยที่พร้อมยอมจะลดเงินเดือนเพื่อสิทธิพิเศษ (Company Perks) ที่ยอดเยี่ยมมากกว่า เพื่อซื้อใจพนักงานในกลุ่มนี้ บริษัทจำเป็นจะต้องปรับตัวขนานใหญ่ และออกแบบสิทธิพิเศษให้โดนใจคนในรุ่นนี้

ส่วนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบรรยายและพูดคุยกันในงานเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอที่น่าสนใจต่างๆอีกมากมาย ที่เรียกได้ว่าเป็น Exclusive content สำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมนาเช่นนี้จริงๆ

สำหรับผู้ที่จะสนใจในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการพนักงานของคุณทั้งด้านการวัด Sentiment พนักงาน และ การจัดการ Rewards ที่มีประสิทธิภาพ สะดวกแก่การใช้งาน และคุ้มค่าในการลงทุน มี Adoption Rates ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยจากผู้ใช้หลากวัย มีหน้าตาโดนใจเหมือนเกมที่ Gen Z ชอบเล่น Happily.ai ได้รวมทั้งหมดนี้ไว้ให้คุณในแบบ One-Stop-Shop

โดยคุณสามารถศึกษา features ทั้งหมด รวมถึงปรึกษา รับข้อมูล และสั่งซื้อได้ ที่นี่


Share this post