Transformational Leaders

Transformational Leaders17

Transformational Leader หรือผู้นำในภาวะการเปลี่ยนแปลง จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการสื่อสารที่ดี เปิดกว้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นหรือ trust ให้กับลูกทีม และสามารถทำให้การทำงานในทีมไปในทิศทางที่ชัดเจน เพื่อให้ทีมมีประสิทธิภาพสูงสุดและเติบโตแบบยั่งยืน Transformational leaders are those who have the ability to inspire others to greatness. They are able to motivate people to achieve their goals. Explore our studies on how leaders can lead a positive work culture and why this is important.

Check out the latest posts
Bank Sutharoswatcharatorn

Transformational Leadership คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญในยุคเปลี่ยนผ่าน?

คำว่า Transformational Leadership นั้นเริ่มมีการถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ แต่หลายคนก็ยังไม่เข้าใจถึงความหมาย และหน้าที่ของพวกเขาดีนัก วันนี้เราจะมาอธิบายถึงสิ่งนี้

Bank Sutharoswatcharatorn

รู้จักกับ Organization Development และทำไม คุณถึงต้องทำ?

การทำ Organization Development นั้นไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่ แต่กลับยังมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจ ทำให้ขาดซึ่งการพัฒนาอย่างรอบด้านอย่างที่ควรเป็น

Ruchaneeya Leepila

กลยุทธ์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำ

กลยุทธ์สำหรับผู้นำในการนำพาทีมหรือองค์กรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและก้าวผ่านความไม่แน่นอนไปได้ต้องอาศัยทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้นำในการเรียนรู้ พัฒนา และนำทางการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

Bank Sutharoswatcharatorn

5 จุดตาย ใน วัฒนธรรมองค์กร ที่คุณต้องระวัง

วันนี้คุณทราบหรือไม่ว่าจุดตายของธุรกิจของคุณ อาจไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้าหรือบริการ แต่อยู่ลึกกว่านั้น นั่นคือ Culture หรือ วัฒนธรรมในการทำงานและขับเคลื่อนองค์กร ตรวจสอบและขจัดจุดตายได้แล้ววันนี้

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily.ai Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search